Laminin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Laminin je glavna povezovalna beljakovina v bazalni lamini (to je tanka mrežasta struktura, ki celice epitela, mišičnega in živčnega tkiva ločuje od vezivnega tkiva, ki jih obdaja). Povezuje vse elemente bazalne lamine in tako tvori omrežje za vezavo večine celic in organov. Laminini so biološko aktivnih del bazalne lamine, ki vplivajo na celično diferenciacijo, migracije, oprijem celic, pa tudi na njihov fenotip in preživetje.

Contents

ZGRADBA IN FUNKCIJA

Lamininska molekula je sestavljena iz treh velikih polipeptidov-α, β1 in β2 (γ), povezanih z disulfidnimi mostički. Lamininske molekule so poimenovane glede na njihovo sestavo verige. Tako laminin-511 vsebuje verige α5, β1 in γ1 (β2). Obstaja še štirinajst drugih kombinacij verig. Beljakovina je oblike znaka plus z eno dolgo roko - slika. Tri krajše roke se vežejo na druge molekule laminina, daljša roka pa se veže na celice in tako pomaga sidrati tkiva. Povezuje pa se tudi s kolagenom - slika.


VRSTE

Laminini so kombinacije različnih alfa-, beta-in gama-verig.


UPORABNOST V RAZISKAVAH

Laminine lahko uporabljamo za gojenje pluripotentnih matičnih celic, ki so problematične za gojenje na drugih podlagah. Uporabljajo predvsem dve vrsti: laminin-111 in mešanica laminin-511 in laminin-521.


VIRI

Personal tools