Leksikon

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

LEKSIKON je zamišljen kot zbirka sestavkov, ki na razumljiv način predstavijo področja in teme, ki jih uvrščamo v kemijo, biokemijo, molekularno biologijo, kemijsko inženirstvo, kemijsko tehnologijo in tehniško varnost.

Leksikografska kazala so po področjih:

Kazala imajo lahko nekatera skupna (pod)poglavja, gesla pa naj bi bila ustrezno prepletena, podobno kot je to pri Wikipediji. Za začetek je vzpostavljen samo leksikon za področje biokemije in molekularne biologije, ki ga pripravljajo študentje 2. letnika biokemije kot del seminarja pri predmetu Biokemija od študijskega leta 2007/8 naprej.

Personal tools