Leksikon BMB

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Molekularna biotehnologija)
(Biološke molekule)
Line 17: Line 17:
*** Glikogen
*** Glikogen
* [[Nukleinske kisline]]
* [[Nukleinske kisline]]
-
** Nukleozidi in nukleotidi
+
** [[Nukleozidi in nukleotidi]]
** Polimeri nukleinskih kislin
** Polimeri nukleinskih kislin
** Parjenje baz
** Parjenje baz

Revision as of 17:39, 5 November 2009

Contents

Biološke molekule

Metabolizem

Prenos signalov

Prenos genske informacije

 • Podvojevanje DNA
  • Semikonzervativno podvojevanje
  • DNA-polimeraze pri prokariontih in evkariontih
  • Vodilna in zastajajoča veriga
  • Telomeri
 • Prepisovanje DNA --> RNA
 • Sinteza proteinov
 • Uravnavanje izražanja genov
 • Organizacija kromatina pri evkariontih
 • Značilnosti genomov
 • "Sebični gen"
 • Prenos genske informacije pri retrovirusih
 • Mutacije

Molekularna biotehnologija

Celična in fiziološka biokemija

 • Celični skelet
 • Celične membrane
  • Plazmalema
  • Bakterijska celična membrana
   • Zgradba celične ovojnice gramnegativnih bakterij
   • Zgradba celične ovojnice grampozitivnih bakterij
   • Zgradba peptidoglikanskega sloja
  • Celična membrana arhej
  • Celična stena rastlin
  • Jedrna membrana in jedrna pora
  • Mitohondrijska membrana
  • Membrana kloroplastov
 • Motorni proteini
 • Celična smrt
 • Poškodbe s prostimi radikali
 • Medcelični stiki

Biokemija bolezni

Posebna poglavja

 • Uvod v imunologijo
  • Prirojeni odgovor
   • Receptorji TLR
  • Pridobljeni odgovor
   • Predstavitev antigenov
   • Aktivacija limfocitov B
   • Aktivacija limfocitov T
  • Splošna zgradba imunoglobulinov
   • Imunoglobulinski tip zvitja
   • Predstavitev imunoglobulinskih razredov
 • Biokemija čutil
  • Zaznavanje vonjev
  • Zaznavanje okusov
  • Tip in bolečina
  • Sluh
 • Proteinsko inženirstvoBiokemijski_seminar -- nazaj na Seminarje

Personal tools