Revision history of "Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 12:09, 9 May 2010 Simona (Talk | contribs) (1,796 bytes) (New page: Prstni odtis je odtis, ki ga koža blazinice človeškega prsta naredi na površini. Nikoli še niso našli dveh ljudi, niti enojajčnih dvojčkov, ki bi imela identični prstni odtis, zat...)
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools