Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki

From Wiki FKKT

Revision as of 12:09, 9 May 2010 by Simona (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Prstni odtis je odtis, ki ga koža blazinice človeškega prsta naredi na površini. Nikoli še niso našli dveh ljudi, niti enojajčnih dvojčkov, ki bi imela identični prstni odtis, zato se prstni odtisi uporabljajo za dokaz istovestnosti osebe.

Prstni odtisi imajo ključno vlogo v forenziki. Primerjava prstnih odtisov s kraja zločina z odtisi vzetih od osumljenca ali poiskanih v že zbrani bazi podatkov, danes zagotavlja močno in uspešno orodje. Ti so lahko vidni ali delno prikriti- latentni. Prikrite prstne odtise sestavljajo naravni izločki žlez koži, predvsem znojnic in lojnic. V moderni forenzični znanosti slednji pomenijo vsako možnost naključnega vtisa, ki ga grebeni kože pustijo na površini. Z različnimi kemijskimi, fizikalnimi in optičnimi tehnikami lahko latentne prstne odtise identificiramo, ker le-te omogočajo prikazovanje nevidnega in so kot izločki lojnic prisotni na grebenih kože. In prav ti so tisti, s katerimi se na kraju zločina največkrat srečujejo.

Izsledki preteklih raziskav so pripomogli k spoznanju, da se maščobna sestava prikritih odtisov razlikuje med posamezniki in sicer v odvisnosti od starosti in spola. Prav tako je pomemben okoljski faktor in kemične spremembe, ki sledijo po odložitvi. V članku so lipidno in aminokislinsko sestavo v latentnih prstnih odtisih raziskovali raziskovalci na Univerzi v Lincolnu. Naredili so kvalitativno in kvantitativno analizo. S to študijo so želeli še nadalje razviti razumevanje latentnih prstnih odtisov in poudariti dejstvo, da se sestava AK in MK razlikuje od posameznika do posameznika, kar je pomembno tudi v forenzični znanosti. Ugotovili so tudi, da so absolutne količine komponent pri vseh vzorcih približno enake, medtem ko se relativne količine precej razlikujejo.

Personal tools