Lipoksigenaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(LIPOKSIGENAZA)
Current revision (14:29, 6 May 2013) (view source)
 
(9 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
== LIPOKSIGENAZA ==
== LIPOKSIGENAZA ==
-
Lipoksigenaza je <font size=+1 color=blue>encim</font>, ki katalizira vezavo kisika na polinenasičene maščobne kisline. Ko celica propade, nastanejo lipidi. Na njih deluje lipogenaza in nastane <font size=+1 color=blue>arahidonska kislina</font>. [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arachidonic_acid.svg]
+
Lipoksigenaza je [[encim]], ki katalizira vezavo kisika na polinenasičene maščobne kisline. Ko se celica poškoduje zaradi infekcijskega (virusi, glivice, bakterije...) ali neinfekcijskega (udarci, opekline, alergije...) razloga, se iz lipidnega dvosloja sprostijo lipidi. Na njih deluje lipogenaza in nastane [[arahidonska kislina]]. [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arachidonic_acid.svg]
-
Na arahidonsko kislino pa delujeta oksigenaza in fosfolipaza s pomočjo katerih nastanejo <font size=+1 color=blue>mediatorji vnetja</font>, ki v malih količinah telesu pomagajo, v velikih pa lahko povzročijo infekcijsko (virusi, glivice, bakterije...) ali neinfekcijsko (udarci, opekline, alergije...) vnetje.  
+
Na arahidonsko kislino pa delujeta oksigenaza ali fosfolipaza, s pomočjo katerih nastanejo [[mediatorji vnetja]], ki v malih količinah telesu pomagajo, v prekomernih pa povzročajo škodo.  
 +
Lipoksigenaza katalizira oksidacijo nekaterih nenasičenih maščobnih kislin (MK) do monohidroperoksidov. Hidroperoksidi imajo isto strukturo kot hidroperoksidi nastali z avtooksidacijo. Za reakcijo katalizirano z lipoksigenazo je značilno vse, kar je značilno za encimsko katalizo: specifičnost encima do substrata, selektivnost peroksidacije, optimalni pH, občutljivost na visoko temperaturo itd. Aktivacijska energija za peroksidacijo linole MK je precej nižja v primerjavi z aktivacijsko energijo nekatalizirane reakcije. Lipoksigenaza oksidira samo MK, ki imajo 1-cis, 4-cis-pentadienski sistem, kar pomeni, da sta primerna substrata za encim, ki ga najdemo v rastlinah, linolna in linolenska MK medtem ko oleinske MK ne oksidira.
 +
 +
Molekula lipoksigenaze vsebuje atom železa. Železo je v neaktivni lipoksigenazi v obliki Fe2+  in se mora oksidirati do Fe3+, da je encim v aktivni obliki. Aktivni encim odvzame vodikov atom iz slučajne metilne skupine nenasičene maščobne kisline v koraku, ko se železov atom reducira iz Fe3+  v  Fe2+. Kompleks encim - alkilni radikal se potem oksidira z molekularnim kisikom v kompleks encim-peroksiradikal pri aerobnih pogojih. Po razcepu kompleksa nastane hidroperoksid.
-
Najbolj znana je <font size=+1 color=blue>5 - lipoksigenaza</font> (5-Lox). [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eicosanoid_synthesis.svg]
+
Najbolj znana je 5-lipoksigenaza (5-Lox). [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eicosanoid_synthesis.svg]
-
Zaradi slabe prehane se v našem telesu ustvarja preveč arahidonske kisline. Za izravnavo arahidonska kisline, naše telo proizvaja povečano količino 5-lipoksigenaze (5-Lox). Povišana vrednost encima 5-Lox in končnih razgradnih produktov iz arahidonske kisline so tesno povezane z boleznimi, s katerimi se srečujeta srednja in starejša populacija ljudi. S sprejetjem zdravega prehranjevalnega vzorca zmanjšujemo raven 5-lipoksigenaze. Vendar današnja tipična zahodna prehrana ni ravno optimalna rešitev za zaviranje 5-Lox in njegovih škodljivih učinkov. Na srečo se je izkazal izvleček kadila za učinkovito zdravilo pri zaviranju tega encima.
+
Zaradi slabe prehrane se v našem telesu ustvarja preveč arahidonske kisline. Za izravnavo arahidonska kisline, naše telo proizvaja povečano količino 5-lipoksigenaze (5-Lox). Povišana vrednost encima 5-Lox in končnih razgradnih produktov iz arahidonske kisline so tesno povezane z boleznimi, s katerimi se srečujeta srednja in starejša populacija ljudi. S sprejetjem zdravega prehranjevalnega vzorca zmanjšujemo raven 5-lipoksigenaze. Vendar današnja tipična zahodna prehrana ni ravno optimalna rešitev za zaviranje 5-Lox in njegovih škodljivih učinkov.  
=== Viri ===
=== Viri ===
Line 13: Line 16:
* <sup>[2]</sup> [http://moj-artritis.com/lijecenje/prehrana/139-5-lipoksigenaza]
* <sup>[2]</sup> [http://moj-artritis.com/lijecenje/prehrana/139-5-lipoksigenaza]
* <sup>[3]</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid]
* <sup>[3]</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid]
 +
* <sup>[4]</sup> [http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pusnik_tomaz.pdf]
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

LIPOKSIGENAZA

Lipoksigenaza je encim, ki katalizira vezavo kisika na polinenasičene maščobne kisline. Ko se celica poškoduje zaradi infekcijskega (virusi, glivice, bakterije...) ali neinfekcijskega (udarci, opekline, alergije...) razloga, se iz lipidnega dvosloja sprostijo lipidi. Na njih deluje lipogenaza in nastane arahidonska kislina. [1] Na arahidonsko kislino pa delujeta oksigenaza ali fosfolipaza, s pomočjo katerih nastanejo mediatorji vnetja, ki v malih količinah telesu pomagajo, v prekomernih pa povzročajo škodo.

Lipoksigenaza katalizira oksidacijo nekaterih nenasičenih maščobnih kislin (MK) do monohidroperoksidov. Hidroperoksidi imajo isto strukturo kot hidroperoksidi nastali z avtooksidacijo. Za reakcijo katalizirano z lipoksigenazo je značilno vse, kar je značilno za encimsko katalizo: specifičnost encima do substrata, selektivnost peroksidacije, optimalni pH, občutljivost na visoko temperaturo itd. Aktivacijska energija za peroksidacijo linole MK je precej nižja v primerjavi z aktivacijsko energijo nekatalizirane reakcije. Lipoksigenaza oksidira samo MK, ki imajo 1-cis, 4-cis-pentadienski sistem, kar pomeni, da sta primerna substrata za encim, ki ga najdemo v rastlinah, linolna in linolenska MK medtem ko oleinske MK ne oksidira.

Molekula lipoksigenaze vsebuje atom železa. Železo je v neaktivni lipoksigenazi v obliki Fe2+ in se mora oksidirati do Fe3+, da je encim v aktivni obliki. Aktivni encim odvzame vodikov atom iz slučajne metilne skupine nenasičene maščobne kisline v koraku, ko se železov atom reducira iz Fe3+ v Fe2+. Kompleks encim - alkilni radikal se potem oksidira z molekularnim kisikom v kompleks encim-peroksiradikal pri aerobnih pogojih. Po razcepu kompleksa nastane hidroperoksid.

Najbolj znana je 5-lipoksigenaza (5-Lox). [2]

Zaradi slabe prehrane se v našem telesu ustvarja preveč arahidonske kisline. Za izravnavo arahidonska kisline, naše telo proizvaja povečano količino 5-lipoksigenaze (5-Lox). Povišana vrednost encima 5-Lox in končnih razgradnih produktov iz arahidonske kisline so tesno povezane z boleznimi, s katerimi se srečujeta srednja in starejša populacija ljudi. S sprejetjem zdravega prehranjevalnega vzorca zmanjšujemo raven 5-lipoksigenaze. Vendar današnja tipična zahodna prehrana ni ravno optimalna rešitev za zaviranje 5-Lox in njegovih škodljivih učinkov.

Viri

Personal tools