Liposomi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
'''Kaj so LIPOSOMI?'''  
+
'''Kaj so liposomi?'''  

Revision as of 17:08, 25 December 2009

Kaj so liposomi?


Beseda liposom izvira iz grškega jezika in pomeni maščobno telo.

Liposomi ali lipidni vezikli so sferične strukture, zaključene same vase, ki so sestavljene iz lipidnih dvoslojev. V svoji notranjosti zadržujejo del topila, po katerem prosto plavajo. Njihove velikosti se gibljejo od 20 nm do 4 μm. Sestavljeni so iz enega (enoslojni liposomi) ali več lipidnih dvoslojev, ki so urejeni koncentrično in vsebujejo enako število prostorov z vodo (večslojni liposomi). Manjši enoslojni liposomi dosegajo velikosti 20-100 nm, večji enoslojni 100-800 nm, večslojni pa 100-4000 nm. Debelina lipidnega dvosloja je okoli 4 nm. Molekulska struktura stene liposoma je zelo podobna strukturi celične membrane. Zgrajene so predvsem iz amififilnih molekul. To je posebna vrsta površinsko aktivnih molekul, katerih lastnost je, da so sestavljene iz hidrofilnega in hidrofobnega dela. Skupaj z glikolipidi in holesterolom so poglavitni gradniki celičnih membran in sestavljajo lipidno dvojno plast. Poleg velikosti liposome ločimo tudi po funkcionalnosti. Poznamo nespecifične, sterično stabilizirane, specifični in polimorfne liposome. Glede na zapletenost zgradbe lahko liposome razdelimo v tri generacije. Ločimo tri vrste stabilnosti liposomov, fizikalno, kemično in biološko. Najpomembnejša je biološka stabilnost.Povezava na drugo stran, kjer so liposomi dodatno razloženi:

http://www.kemija.org/index.php/kemija-mainmenu-38/24-kemijacat/32-liposomi


Povezave na slike:VIRI

- www.avantilipids.com/ Liposomes.asp

- D. D. Lasič, Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, Amsterdam, 1993)

- Lasič, Danilo, Stealth liposomes(1995)


V IZDELAVI

Personal tools