Liposomi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
-
Beseda liposom izvira iz grškega jezika in pomeni maščobno telo.
+
Beseda liposom izvira iz '''''grškega jezika''''' in pomeni '''''"maščobno telo".'''''
-
Liposomi ali lipidni vezikli so sferične strukture, zaključene same vase, ki so sestavljene iz lipidnih dvoslojev. V svoji notranjosti zadržujejo del topila, po katerem prosto plavajo. Njihove velikosti se gibljejo od 20 nm do 4 μm. Sestavljeni so iz enega (enoslojni liposomi) ali več lipidnih dvoslojev, ki so urejeni koncentrično in vsebujejo enako število prostorov z vodo (večslojni liposomi). Manjši enoslojni liposomi dosegajo velikosti 20-100 nm, večji enoslojni 100-800 nm, večslojni pa 100-4000 nm. Debelina lipidnega dvosloja je okoli 4 nm. Molekulska struktura stene liposoma je zelo podobna strukturi celične membrane. Zgrajene so predvsem iz amififilnih molekul. To je posebna vrsta površinsko aktivnih molekul, katerih lastnost je, da so sestavljene iz hidrofilnega in hidrofobnega dela. Skupaj z glikolipidi in holesterolom so poglavitni gradniki celičnih membran in sestavljajo lipidno dvojno plast. Poleg velikosti liposome ločimo tudi po funkcionalnosti. Poznamo nespecifične, sterično stabilizirane, specifični in polimorfne liposome. Glede na zapletenost zgradbe lahko liposome razdelimo v tri generacije.
+
'''''Liposomi''''' ali '''''lipidni vezikli''''' so sferične strukture, zaključene same vase, ki so sestavljene iz [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipidna_dvojna_plast lipidnih dvoslojev]. V svoji notranjosti zadržujejo del topila, po katerem prosto plavajo. Njihove velikosti se gibljejo od 20 nm do 4 μm. Sestavljeni so iz enega (enoslojni liposomi) ali več lipidnih dvoslojev, ki so urejeni koncentrično in vsebujejo enako število prostorov z vodo (večslojni liposomi). Manjši enoslojni liposomi dosegajo velikosti 20-100 nm, večji enoslojni 100-800 nm, večslojni pa 100-4000 nm. Debelina lipidnega dvosloja je okoli 4 nm. Molekulska struktura stene liposoma je zelo podobna strukturi [http://sl.wikipedia.org/wiki/Celi%C4%8Dna_membrana celične membrane]. Zgrajene so predvsem iz amififilnih molekul. To je posebna vrsta površinsko aktivnih molekul, katerih lastnost je, da so sestavljene iz hidrofilnega in hidrofobnega dela. Skupaj z glikolipidi in holesterolom so poglavitni gradniki celičnih membran in sestavljajo lipidno dvojno plast. Poleg velikosti liposome ločimo tudi po funkcionalnosti. Poznamo nespecifične, sterično stabilizirane, specifični in polimorfne liposome. Glede na zapletenost zgradbe lahko liposome razdelimo v [http://i.imagehost.org/0499/3_12.jpg tri generacije] (Razdelitev liposomov glede na zapletenost zgradbe lipidnega dvosloja, njihove funkcionalne in biološke lastnosti).
Ločimo tri vrste stabilnosti liposomov, fizikalno, kemično in biološko. Najpomembnejša je biološka stabilnost.
Ločimo tri vrste stabilnosti liposomov, fizikalno, kemično in biološko. Najpomembnejša je biološka stabilnost.
Line 30: Line 30:
http://i.imagehost.org/0893/4_2.jpg
http://i.imagehost.org/0893/4_2.jpg
-
- Razdelitev liposomov glede na zapletenost zgradbe lipidnega dvosloja, njihove funkcionalne in biološke lastnosti
 
-
http://i.imagehost.org/0499/3_12.jpg
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revision as of 20:56, 28 December 2009

Kaj so LIPOSOMI?


Beseda liposom izvira iz grškega jezika in pomeni "maščobno telo".

Liposomi ali lipidni vezikli so sferične strukture, zaključene same vase, ki so sestavljene iz lipidnih dvoslojev. V svoji notranjosti zadržujejo del topila, po katerem prosto plavajo. Njihove velikosti se gibljejo od 20 nm do 4 μm. Sestavljeni so iz enega (enoslojni liposomi) ali več lipidnih dvoslojev, ki so urejeni koncentrično in vsebujejo enako število prostorov z vodo (večslojni liposomi). Manjši enoslojni liposomi dosegajo velikosti 20-100 nm, večji enoslojni 100-800 nm, večslojni pa 100-4000 nm. Debelina lipidnega dvosloja je okoli 4 nm. Molekulska struktura stene liposoma je zelo podobna strukturi celične membrane. Zgrajene so predvsem iz amififilnih molekul. To je posebna vrsta površinsko aktivnih molekul, katerih lastnost je, da so sestavljene iz hidrofilnega in hidrofobnega dela. Skupaj z glikolipidi in holesterolom so poglavitni gradniki celičnih membran in sestavljajo lipidno dvojno plast. Poleg velikosti liposome ločimo tudi po funkcionalnosti. Poznamo nespecifične, sterično stabilizirane, specifični in polimorfne liposome. Glede na zapletenost zgradbe lahko liposome razdelimo v tri generacije (Razdelitev liposomov glede na zapletenost zgradbe lipidnega dvosloja, njihove funkcionalne in biološke lastnosti). Ločimo tri vrste stabilnosti liposomov, fizikalno, kemično in biološko. Najpomembnejša je biološka stabilnost.Povezava na drugo stran, kjer so liposomi dodatno razloženi:

http://www.kemija.org/index.php/kemija-mainmenu-38/24-kemijacat/32-liposomi


Povezave na slike:

- Prerez enoslojnega liposoma(zelene kroglice v notranjosti predstavljajo razne molekule, ki jih lahko zapremo v liposom)

http://i.imagehost.org/0288/1_79.jpg

- Amfifilna molekula

http://i.imagehost.org/0091/2_17.jpg

- Lipidni dvosloj

http://i.imagehost.org/0893/4_2.jpg
Viri:

- www.avantilipids.com/ Liposomes.asp

- D. D. Lasič, Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, Amsterdam, 1993)

- Lasič, Danilo, Stealth liposomes(1995)


V IZDELAVI

Personal tools