MBT seminarji 2017

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 86: Line 86:
'''Biološki viri energije''' (31. maj)<br>
'''Biološki viri energije''' (31. maj)<br>
# Self-regulated 1-butanol production in ''Escherichia coli'' based on the endogenous fermentative control (RC. Wen, CR. Shen; Biotechnol Biofuels, 2016; http://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-016-0680-1) Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije. Barbara Lipovšek, 31. maj 2017
# Self-regulated 1-butanol production in ''Escherichia coli'' based on the endogenous fermentative control (RC. Wen, CR. Shen; Biotechnol Biofuels, 2016; http://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-016-0680-1) Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije. Barbara Lipovšek, 31. maj 2017
-
#
+
# Matic Kovačič
#
#

Revision as of 17:41, 1 March 2017

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2016/17

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do ponedeljka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v sredo). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak, 15. marca 2017

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (8. marec)

 1. Synthesis of bacteriophage lytic proteins against Streptococcus pneumoniae in the chloroplast of Chlamydomonas reinhardtii (L. Stoffels et al; Plant Biotechnol. J., 2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12703/epdf) Sinteza bakteriofagnih litičnih proteinov proti Streptococcus pneumoniae v kloroplastih alge Chlamydomonas reinhardtii. Eva Vidak, 8. marec 2017
 2. Bioengineering of the Plant Culture of Capsicum frutescens with Vanillin Synthase Gene for the Production of Vanillin (M. Jenn Yang Chee et al; Molecular Biotechnology 59(1), 2017; http://link.springer.com/article/10.1007/s12033-016-9986-2) Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina. Mojca Juteršek, 8. marec 2017


Gensko spremenjene živali (15. marec)

 1. Jerneja Kocutar


Okolje (22. marec)

 1. Decorating outer membrane vesicles with organophosphorus hydrolase and cellulose binding domain for organophosphate pesticide degradation (S. Fu-Hsiang et al; Chemical Engineering Journal, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716312815) Okrasitev veziklov zunanje membrane z organofosforno hidrolazo in celuloza vezavno domeno za razgradnjo organofosfatnih pesticidov. Nina Roštan, 22. marec 2017
 2. Bacterial Exopolysaccharide mediated heavy metal removal: A Review on biosynthesis, mechanism and remediation strategies (P. Gupta in B. Diwan; Biotechnology Reports, 2017; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X16301382) Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije. Eva Korošec, 22. marec 2017
 3. Ana Cirnski


Terapevtski proteini (29. marec)

 1. Production of functional human nerve growth factor from the saliva of transgenic mice by using salivary glands as bioreactors (F. Zeng in sodelavci; Scientific Reports 7(41270), 2017; http://www.nature.com/articles/srep41270) Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja iz sline transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev. Neža Levičnik, 29. marca 2017
 2. Mechano growth factor-C24E, a potential promoting biochemical factor for ligament tissue engineering (Y. Song in sodelavci; Biochemical Engineering Journal 105(2016) 249-263,2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X15300681) Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov. Peter Prezelj, 29. marca 2017
 3. Domen Klofutar


Protitelesa kot terapevtiki (5. april)

 1. HIV antibodies for treatment of HIV infection (D. M. Margolis; Immunological reviews, 2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imr.12506/full). Protitelesa HIV za zdravljenje okužbe s HIV. Ema Guštin, 5. april 2017
 2. Jan Rozman
 3. Alja Zgonc


Diagnostiki (12. april)

 1. Tjaša Košir
 2. Petra Vivod


Cepiva (19. april)

 1. Tomaž Rozmarič
 2. Amadeja Lapornik
 3. Mojca Hunski


Antibiotiki in LMW učinkovine (26. april)

 1. Vid Jazbec <3


Male molekule in polimeri (3. maj)

 1. Engineering of a microbial coculture of Escherichia coli strains for the biosynthesis of resveratrol (José M. Camacho-Zaragoza et al; Microbal Cell factories 15(163), 2016; https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-016-0562-z) Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola. Petra Tavčar,3. marec 2017


Encimi (10. maj)


Pretvorba biomase (17. maj)


Metabolno inženirstvo (24. maj)

 1. Barbara Dušak
 2. Tjaša Grum
 3. Sara Kimm Fuhrmann


Biološki viri energije (31. maj)

 1. Self-regulated 1-butanol production in Escherichia coli based on the endogenous fermentative control (RC. Wen, CR. Shen; Biotechnol Biofuels, 2016; http://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-016-0680-1) Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije. Barbara Lipovšek, 31. maj 2017
 2. Matic Kovačič


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (6. junij)


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools