MBT seminarji 2019

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
'''Gensko spremenjene rastline''' (14. marec)<br>
'''Gensko spremenjene rastline''' (14. marec)<br>
-
# Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek
+
# Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Proizvodnja_funkcionalnega_%C4%8Dlove%C5%A1kega_IL37_v_rastlinah Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek]

Revision as of 18:35, 11 March 2019

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2018/19

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (14. marec)

 1. Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek


Gensko spremenjene živali (21. marec)

 1. Rok Miklavčič
 2. Blaž Lebar
 3. Nuša Kelhar


Okolje (4. april)

 1. Eva Rajh
 2. Elvira Boršič
 3. Katja Dolenc


Terapevtski proteini in protitelesa (11. april)

 1. Vida Štrancar
 2. Ana Halužan Vasle
 3. Nina Mavec


Diagnostiki in cepiva (18. april)

 1. Nina Kobe
 2. Iza Oblak
 3. Katarina Petra van Midden


LMW učinkovine (25. april)

 1. Valentina Novak
 2. David Titovšek
 3. Bor Klančnik


Male molekule in polimeri (9. maj)

 1. Primož Bembič
 2. Karin Dobravc Škof
 3. Jaka Kos


Pretvorba biomase in bioenergenti (16. maj)

 1. Maksimiljan Adamek
 2. Aljoša Marinko
 3. Jošt Hočevar


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (23. maj)

 1. Nives Ražnjević
 2. Katja Kunčič
 3. Peter Pečan


Rezervni termin (30. maj)

 1. Mia Žganjar
 2. Ana Müller


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools