MBT seminarji 2019

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
'''Gensko spremenjene živali''' (21. marec)<br>
'''Gensko spremenjene živali''' (21. marec)<br>
-
# Rok Miklavčič
+
# Myopia disease mouse models: a missense point mutation (S673G) and a protein-truncating mutation of the ''Zfp644'' mimic human disease phenotype. (K. I. Szczerkowska ''et al.''; Cell Biosci. 9, 2019; https://doi.org/10.1186/s13578-019-0280-4). [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Mi%C5%A1ji_modeli_kratkovidnosti:_druga%C4%8Dnopomenska_to%C4%8Dkovna_mutacija_v_Zfp644_%28S673G%29_in_mutacija_v_Zfp644%2C_ki_skraj%C5%A1a_protein%2C_posnemata_fenotip_%C4%8Dlove%C5%A1ke_bolezni Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v ''Zfp644'' (S673G) in mutacija v ''Zfp644'', ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni] Rok Miklavčič
# Blaž Lebar
# Blaž Lebar
# Influence of a growth hormone transgene on the genetic architecture of growth-related traits: A comparative analysis between transgenic and wild-type coho salmon (M. Kodama, K. A. Naish in R. H. Devlin; Evol Appl. 11(10), 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231474/). [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Vpliv_transgena_rastnega_hormona_na_genetsko_arhitekturo_lastnosti_povezanimi_z_rastjo Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo: primerjalna analiza transgenega srebrnega lososa in srebrnega lososa divjega tipa] Nuša Kelhar
# Influence of a growth hormone transgene on the genetic architecture of growth-related traits: A comparative analysis between transgenic and wild-type coho salmon (M. Kodama, K. A. Naish in R. H. Devlin; Evol Appl. 11(10), 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231474/). [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Vpliv_transgena_rastnega_hormona_na_genetsko_arhitekturo_lastnosti_povezanimi_z_rastjo Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo: primerjalna analiza transgenega srebrnega lososa in srebrnega lososa divjega tipa] Nuša Kelhar

Revision as of 16:15, 19 March 2019

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2018/19

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (14. marec)

 1. Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek


Gensko spremenjene živali (21. marec)

 1. Myopia disease mouse models: a missense point mutation (S673G) and a protein-truncating mutation of the Zfp644 mimic human disease phenotype. (K. I. Szczerkowska et al.; Cell Biosci. 9, 2019; https://doi.org/10.1186/s13578-019-0280-4). Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni Rok Miklavčič
 2. Blaž Lebar
 3. Influence of a growth hormone transgene on the genetic architecture of growth-related traits: A comparative analysis between transgenic and wild-type coho salmon (M. Kodama, K. A. Naish in R. H. Devlin; Evol Appl. 11(10), 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231474/). Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo: primerjalna analiza transgenega srebrnega lososa in srebrnega lososa divjega tipa Nuša Kelhar


Okolje (4. april)

 1. Eva Rajh
 2. Elvira Boršič
 3. Katja Dolenc


Terapevtski proteini in protitelesa (11. april)

 1. Vida Štrancar
 2. Ana Halužan Vasle
 3. Nina Mavec


Diagnostiki in cepiva (18. april)

 1. Nina Kobe
 2. Optimization of a multivalent peptide vaccine for nicotine addiction (D. F. Zeigler, R. Roque, C. H. Clegg; Vaccine 37(12), 2019; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.02.003) Optimizacija multivalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost. Iza Oblak
 3. Katarina Petra van Midden


LMW učinkovine (25. april)

 1. Valentina Novak
 2. David Titovšek
 3. Bor Klančnik


Male molekule in polimeri (9. maj)

 1. Primož Bembič
 2. Karin Dobravc Škof
 3. Jaka Kos


Pretvorba biomase in bioenergenti (16. maj)

 1. Maksimiljan Adamek
 2. Aljoša Marinko
 3. Jošt Hočevar


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (23. maj)

 1. Nives Ražnjević
 2. Katja Kunčič
 3. Peter Pečan


Rezervni termin (30. maj)

 1. Mia Žganjar
 2. Ana Müller


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools