MBT seminarji 2019

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 42: Line 42:
'''LMW učinkovine''' (25. april)<br>  
'''LMW učinkovine''' (25. april)<br>  
-
# Metabolic engineering of ''Escherichia coli'' for de novo biosynthesis of vitamin B12 (H. Fang ''et al.'', Nat Commun. 9(1), 2018 https://doi.org/10.1038/s41467-018-07412-6). Metabolno inženirstvo bakterije ''Escherichia coli'' za de novo sintezo vitamina B<sub>12</sub>. Valentina Novak
+
# Metabolic engineering of ''Escherichia coli'' for de novo biosynthesis of vitamin B<sub>12</sub> (H. Fang ''et al.'', Nat Commun. 9(1), 2018 https://doi.org/10.1038/s41467-018-07412-6). Metabolno inženirstvo bakterije ''Escherichia coli'' za de novo sintezo vitamina B<sub>12</sub>. Valentina Novak
# David Titovšek
# David Titovšek
# Bor Klančnik
# Bor Klančnik

Revision as of 17:27, 28 March 2019

Seznam seminarjev iz Molekularne biotehnologije v študijskem letu 2018/19

Na tej strani je seznam odobrenih člankov za seminar ter povezave do člankov in do povzetkov, ki jih morate objaviti najkasneje do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

 1. The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak

(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)


Naslovi odobrenih člankov po temah:


Gensko spremenjene rastline (14. marec)

 1. Production of functional human interleukin 37 using plants (N. Alqazlan, H. Diao, A. M. Jevnikar, and S. Ma; Plant Cell Rep. 38 (3), Mar. 2019; https://doi.org/10.1007/s00299-019-02377-2). Proizvodnja funkcionalnega človeškega interlevkina 37 v rastlinah. Špela Malenšek


Gensko spremenjene živali (21. marec)

 1. Myopia disease mouse models: a missense point mutation (S673G) and a protein-truncating mutation of the Zfp644 mimic human disease phenotype. (K. I. Szczerkowska et al.; Cell Biosci. 9, 2019; https://doi.org/10.1186/s13578-019-0280-4). Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni Rok Miklavčič
 2. A chicken bioreactor for efficient production of functional cytokines (Herron L.R. et al.; BMC Biotechnol. 18 (1), Dec. 2018; https://doi.org/10.1186/s12896-018-0495-1).Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov Blaž Lebar
 3. Influence of a growth hormone transgene on the genetic architecture of growth-related traits: A comparative analysis between transgenic and wild-type coho salmon (M. Kodama, K. A. Naish in R. H. Devlin; Evol Appl. 11(10), 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231474/). Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo: primerjalna analiza transgenega srebrnega lososa in srebrnega lososa divjega tipa Nuša Kelhar


Okolje (4. april)

 1. Eva Rajh
 2. Elvira Boršič
 3. Katja Dolenc


Terapevtski proteini in protitelesa (11. april)

 1. Vida Štrancar
 2. Ana Halužan Vasle
 3. Nina Mavec


Diagnostiki in cepiva (18. april)

 1. A viral-vectored RSV vaccine induces long-lived humoral immunity in cotton rats (J. Grieves, Z. Yin, A. Garcia-Sastre et al.; Vaccine 36(26), 2018; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.04.089) Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah. Nina Kobe
 2. Optimization of a multivalent peptide vaccine for nicotine addiction (D. F. Zeigler, R. Roque, C. H. Clegg; Vaccine 37(12), 2019; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.02.003) Optimizacija multivalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost. Iza Oblak
 3. Design of a Type-1 Diabetes Vaccine Candidate Using Edible Plants Expressing a Major Autoantigen (E. Bertini et al., Front. Plant Sci. 9, 2018 https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00572) Načrtovnaje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen. Katarina Petra van Midden


LMW učinkovine (25. april)

 1. Metabolic engineering of Escherichia coli for de novo biosynthesis of vitamin B12 (H. Fang et al., Nat Commun. 9(1), 2018 https://doi.org/10.1038/s41467-018-07412-6). Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12. Valentina Novak
 2. David Titovšek
 3. Bor Klančnik


Male molekule in polimeri (9. maj)

 1. Primož Bembič
 2. Karin Dobravc Škof
 3. Jaka Kos


Pretvorba biomase in bioenergenti (16. maj)

 1. Maksimiljan Adamek
 2. Aljoša Marinko
 3. Jošt Hočevar


Novi pristopi v molekularni biotehnologiji (23. maj)

 1. Nives Ražnjević
 2. Katja Kunčič
 3. Peter Pečan


Rezervni termin (30. maj)

 1. Mia Žganjar
 2. Ana Müller


Nazaj na predmet Molekularna_biotehnologija.

Personal tools