MBT seminarji 2021

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
'''Cepiva'''<br>
'''Cepiva'''<br>
# Development of a DNA Vaccine for Melanoma Metastasis by Inhalation Based on an Analysis of Transgene Expression Characteristics of Naked pDNA and a Ternary Complex in Mouse Lung Tissues (Kodama ''et.al'';Pharmaceutics 12,2020; https://www.mdpi.com/1999-4923/12/6/540#framed_div_cited_count) [[ Razvoj DNA cepiva proti metastazam melanoma z vdihavanjem na podlagi analize značilnosti transgene ekspresije gole pDNA in trojni kompleks v mišjem pljučnem tkivu]]. Paula Horvat (25.3.)<br>
# Development of a DNA Vaccine for Melanoma Metastasis by Inhalation Based on an Analysis of Transgene Expression Characteristics of Naked pDNA and a Ternary Complex in Mouse Lung Tissues (Kodama ''et.al'';Pharmaceutics 12,2020; https://www.mdpi.com/1999-4923/12/6/540#framed_div_cited_count) [[ Razvoj DNA cepiva proti metastazam melanoma z vdihavanjem na podlagi analize značilnosti transgene ekspresije gole pDNA in trojni kompleks v mišjem pljučnem tkivu]]. Paula Horvat (25.3.)<br>
-
# Neža Pavko (25.3.)<br>
+
# An AMA1/MSP119 Adjuvanted Malaria Transplastomic Plant‑Based Vaccine Induces Immune Responses in Test Animals (Evelia M. Milán‑Noris ''et. al''; Molecular Biotechnology 62, 2020; https://doi.org/10.1007/s12033-020-00271-x) [[V rastlinah proizvedeno transplastomsko cepivo z AMA1/MSP119 in dodanim adjuvansom inducira imunski odziv v testnih živalih.]] Neža Pavko (25.3.)<br>
'''Gensko spremenjene rastline'''<br>
'''Gensko spremenjene rastline'''<br>

Revision as of 17:12, 23 March 2021

Seminarji iz Molekularne biotehnologije so letos organizirani tako, da vsak študent (praviloma v paru, lahko pa tudi samostojno) obdela temo s področja cepiv proti virusu SARS-CoV-2 in o tem pripravi kratek poljudno napisan povzetek. Ta del seminarjev je predstavljen na ločeni strani. V drugem delu vsak študent predstavi nek raziskovalni dosežek s širšega področja molekularne biotehnologije. Seznam tem in predstavitev za študijsko leto 2020/21 je predstavljen tu.

Povzetke morate objaviti do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak (28.2.)
(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)Naslovi odobrenih člankov po temah:

Farmacevtsko pomembni proteini

 1. Development of Antibody-Fragment-Producing Rice for Neutralization of Human Norovirus (A. Sasou et. al; Frontiers in Plant Science 12, 2021; https://doi.org/10.3389/fpls.2021.639953). Proizvodnja riža za sintezo fragmentov protiteles proti humanemu norovirusu. Mateja Žvipelj (11.3.)
 2. A New Plant Expression System for Producing Pharmaceutical Proteins (N. Abd-Aziz et. al; Molecular Biotechnology 62, 2020; https://doi.org/10.1007/s12033-020-00242-2). Razvoj ekspresijskega sistema za proizvodnjo farmacevtskih proteinov v rastlini Mucuna bracteata. Jernej Imperl (18.3.)
 3. Development of a Recombinant Monospecific Anti-PLGF Bivalent Nanobody and Evaluation of it in Angiogenesis Modulation (A. Nikooharf "et all"; Molecular Biotechnology 62, 2020; https://link.springer.com/article/10.1007/s12033-020-00275-7#additional-information) Razvoj rekombinantnih monospecifičnih bivalentnih nanoteles proti PLGF-u. Nika Zaveršek (18.3.)

Cepiva

 1. Development of a DNA Vaccine for Melanoma Metastasis by Inhalation Based on an Analysis of Transgene Expression Characteristics of Naked pDNA and a Ternary Complex in Mouse Lung Tissues (Kodama et.al;Pharmaceutics 12,2020; https://www.mdpi.com/1999-4923/12/6/540#framed_div_cited_count) Razvoj DNA cepiva proti metastazam melanoma z vdihavanjem na podlagi analize značilnosti transgene ekspresije gole pDNA in trojni kompleks v mišjem pljučnem tkivu. Paula Horvat (25.3.)
 2. An AMA1/MSP119 Adjuvanted Malaria Transplastomic Plant‑Based Vaccine Induces Immune Responses in Test Animals (Evelia M. Milán‑Noris et. al; Molecular Biotechnology 62, 2020; https://doi.org/10.1007/s12033-020-00271-x) V rastlinah proizvedeno transplastomsko cepivo z AMA1/MSP119 in dodanim adjuvansom inducira imunski odziv v testnih živalih. Neža Pavko (25.3.)

Gensko spremenjene rastline

 1. (1.4.)
 2. (1.4.)
 3. Andrej Race (7.4.)
 4. Peter Škrinjar (7.4.)

Gensko spremenjene živali in celične linije

 1. Urša Lovše (8.4.)
 2. Matija Ruparčič (8.4.)

Nizkomolekularni biotehnološki produkti

 1. Saša Slabe (14.4.)
 2. Luka Gnidovec (15.4.)
 3. Liza Ulčakar (15.4.)

Biotehnološki polimeri

 1. Anže Karlek (21.4.)
 2. Ana Maklin (22.4.)
 3. Urban Hribar(22.4.)

Biotehnološko pridobljeni encimi

 1. Urška Fajdiga (5.5.)
 2. Mirsad Mešić (6.5.)
 3. Martina Lokar (6.5.)

Metabolno inženirstvo v biotehnologiji

 1. Jerneja Nimac (12.5.)
 2. Urška Pečarič Strnad (12.5.)
 3. Klementina Polanec (13.5.)
 4. Ernestina Lavrih (13.5.)

Biomasa in biogoriva

 1. Željka Erić (19.5.)
 2. Karin Dobravc Škof (20.5.)
 3. Katja Doberšek(20.5.)

Okoljski vidiki biotehnologije in bioremediacija

 1. Almina Tahirović (26.5.)
 2. Eva Keber (27.5.)
 3. Nina Lukančič (27.5.)
Personal tools