MBT seminarji 2021

From Wiki FKKT

Revision as of 21:16, 8 March 2021 by Mzvipelj (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Seminarji iz Molekularne biotehnologije so letos organizirani tako, da vsak študent (praviloma v paru, lahko pa tudi samostojno) obdela temo s področja cepiv proti virusu SARS-CoV-2 in o tem pripravi kratek poljudno napisan povzetek. Ta del seminarjev je predstavljen na ločeni strani. V drugem delu vsak študent predstavi nek raziskovalni dosežek s širšega področja molekularne biotehnologije. Seznam tem in predstavitev za študijsko leto 2020/21 je predstavljen tu.

Povzetke morate objaviti do torka do polnoči v tednu, ko imate seminar (v četrtek). Angleški naslov prevedite tudi v slovenščino - to bo naslov povzetka, ki ga objavite na posebni strani, tako kot so to naredili kolegi pred vami (oz. predlani).

Način vnosa:

The importance of Arabidopsis glutathione peroxidase 8 for protecting Arabidopsis plant and E. coli cells against oxidative stress (A. Gaber; GM Crops & Food 5(1), 2014; http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.26979) Pomen glutation peroksidaze 8 iz repnjakovca za zaščito rastline Arabidopsis thaliana in bakterije Escherichia coli pred oksidativnim stresom. Janez Novak (28.2.)
(slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri bo povzetek)Naslovi odobrenih člankov po temah: <--- seznam je v pripravi in bo objavljen do 12.3.

Farmacevtsko pomembni proteini

  1. Development of Antibody-Fragment-Producing Rice for Neutralization of Human Norovirus (A. Sasou et. al; Frontiers in Plant Science 12, 2021; https://doi.org/10.3389/fpls.2021.639953). Proizvodnja riža za sintezo fragmentov protiteles proti humanemu norovirusu. Mateja Žvipelj (11.3.)
  2. Jernej Imperl (18.3.)
  3. Nika Zaveršek (18.3.)

Cepiva

  1. Paula Horvat
  2. Neža Pavko
Personal tools