MOVZ seminarji

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: <big>'''Seminarji pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju'''</big> 15 ur kontaktnih ur bo izvedenih v terminu predavanj ali po skupinah v povezavi z vajami. Te teme bodo splošne...)
(A: Razprave na spletu)
Line 7: Line 7:
===A: Razprave na spletu===
===A: Razprave na spletu===
-
Če bo do začetka semestra usposobljen Moodle, to je portal za učitelje in študente, bodo razprave tekle znotraj Moodla, v nasprotnem pa v prirejeni obliki na tem wikiju. Vsaka 2-3 tedne bodo podane teme za razpravo, tako da jih bo skupaj 5. Teme se bodo dotikale tistega, kar bomo obravnavali na predavanjih in seminarjih. Kdor bo želel sodelovati, naj napiše po možnosti kratek odgovor, argumentirano mnenje ali kritiko napisanega. Če gre za polemiko, vsakič navedite, komu odgovarjate oz. citirajte sporno navedbo. Razprava je smiselna, če preberete vse komentarje in odgovore, ne samo izhodiščne teme.  
+
Razprave bodo tekle znotraj spletne učilnice FKKT (Moodla) in to na forumu. Vsaka 2-3 tedne bodo podane teme za razpravo, tako da jih bo skupaj 5. Teme se bodo dotikale tistega, kar bomo obravnavali na predavanjih in seminarjih. Kdor bo želel sodelovati, naj napiše po možnosti kratek odgovor, argumentirano mnenje ali kritiko napisanega. Če gre za polemiko, vsakič navedite, komu odgovarjate oz. citirajte sporno navedbo. Razprava je smiselna, če preberete vse komentarje in odgovore, ne samo izhodiščne teme.  
Sodelovanje pri teh razpravah vam lahko prinese vsakič do 2 točki, skupaj pa se jih pri končni oceni upošteva največ 5. To hkrati pomeni, da vam za maksimalno število točk ni treba sodelovati pri vseh razpravah. Točke boste zvedeli šele ob koncu semestra, ne za vsako temo sproti.
Sodelovanje pri teh razpravah vam lahko prinese vsakič do 2 točki, skupaj pa se jih pri končni oceni upošteva največ 5. To hkrati pomeni, da vam za maksimalno število točk ni treba sodelovati pri vseh razpravah. Točke boste zvedeli šele ob koncu semestra, ne za vsako temo sproti.

Revision as of 08:43, 5 October 2009

Seminarji pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju

15 ur kontaktnih ur bo izvedenih v terminu predavanj ali po skupinah v povezavi z vajami. Te teme bodo splošne in bodo prikazi primerov tehnik, odkritij ali procesov, ki bodo teoretično obravnavani na predavanjih. Študentsko delo doma pa bo vključevalo dve nalogi:

  • A: Sodelovanje v razpravah na spletu
  • B: Razlaga enega gesla s področja biološke kemije

A: Razprave na spletu

Razprave bodo tekle znotraj spletne učilnice FKKT (Moodla) in to na forumu. Vsaka 2-3 tedne bodo podane teme za razpravo, tako da jih bo skupaj 5. Teme se bodo dotikale tistega, kar bomo obravnavali na predavanjih in seminarjih. Kdor bo želel sodelovati, naj napiše po možnosti kratek odgovor, argumentirano mnenje ali kritiko napisanega. Če gre za polemiko, vsakič navedite, komu odgovarjate oz. citirajte sporno navedbo. Razprava je smiselna, če preberete vse komentarje in odgovore, ne samo izhodiščne teme.

Sodelovanje pri teh razpravah vam lahko prinese vsakič do 2 točki, skupaj pa se jih pri končni oceni upošteva največ 5. To hkrati pomeni, da vam za maksimalno število točk ni treba sodelovati pri vseh razpravah. Točke boste zvedeli šele ob koncu semestra, ne za vsako temo sproti.

B: Leksikon

Na tej strani bo okrog 10. oktobra objavljen seznam izrazov (gesel), ki rabijo razlago. Ko bo seznam objavljen, boste imeli 4 tedne časa, da si izberete geslo, ki vas zanima. Geslo si izberete tako, da se vpišete ob geslu z imenom in priimkom. Kdor si v tem času ne bo izbral gesla, pomeni da pri tem delu seminarja ne želi sodelovati. Preostala gesla bodo umaknjena s spleta, spremembe na seznamu po tem datumu pa ne bodo veljavne.

Vsako geslo je treba razložiti s 150-300 besedami, razlago pa morate vpisati na wiki kot geslo v leksikonu do 5. januarja 2010 do 12. ure. Natančnejša navodila sledijo na urah seminarja. Gesla morajo imeti vsaj eno povezavo drugam na spletu (npr. na slikovno gradivo), na dnu strani pa mora biti navedba kategorije v obliki [[Category:LEX]], s čimer se stran z opisom avtomatsko razvrsti v leksikon.

Leksikografski opis gesla vam lahko prinese največ 5 točk.

Personal tools