Makroglobulin alfa 2

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Alfa 2 makroglobulin veže nase človeku lastne in njemu tuje proteinaze in tako deluje kot »panproteinazni inhibitor«. Ima številna reaktivna mesta, ki omogočajo reverzibilno ali ireverzibilno vezavo proteinov. Omogoča nastajanje novih vezavnih mest, ki so pomembna za vezavo citokinov in drugih peptidov. Na ta način spreminja odgovor celic v celičnih kulturah.

Alfa 2M ima specifično regijo imenovano »bait« region, sestavljeno iz 35 aminokislin. Nanjo se vežejo proteinaze. Kompleks proteinaze alfa 2M prepoznajo, fagocitirajo in izločijo makrofagi. Tako so del humoralnega imunskega sistema v plazmi in tkivih vretenčarjev.

Vrednosti alfa 2M se zvišajo, če se poveča njegova produkcija, produkcija celotnih proteinov ali pri nefrotskem sindromu. Zvišane vrednosti alfa 2M naj nebi vplivale na zdravje organizma, so pa pomembne v diagnostiki.

Alfa 2M inhibira koagulacijo (z inhibicijo trombina) in fibrinolizo (z inhibicijo plazmina in kalikreina).

Polimorfizem alfa 2M lahko vodi v zvečano tveganje za Alzheimerjevo bolezen.


Literatura in viri:

[1]

[2]

[3]


Viri slik:

[4] [5] [6]

Personal tools