Mala jedrna RNA

From Wiki FKKT

Revision as of 13:05, 6 January 2013 by Sara Artač (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Male jedrne RNA (small nuclear RNAs), znane tudi kot U-RNAs, so majhne ribonukleinske kisline zgrajene iz 100 – 200 nukleotidnih baz, ki se nahajajo v jedru evkariontskih celic. ta molekula je bila odkrita nenamenoma pri gelski elektroforezi leta 1966.

Contents

SnoRNA

Več molekul snRNA tvori tako imenovane male ‘jedrične’ RNA (snoRNA). Te molekule so pomembne pri RNA biogenezi in pri kemijski modifikaciji rRNA, tRNA in snRNA.

SnRNA in snRNP

SnRNA skupaj z molekulami proteinov tvori male jedrične ribonukleoproteinske delce (snRNP - small nuclear ribonucleoprotein). To je RNA proteinski kompleks, ki katalizira reakcije izrezovanja nekodirajočih zaporedij (intronov) iz nemodeficirane pre-mRNA, tako da se lahko kodirajoča zaporedja (eksoni) povežejo v funkcionalno mRNA.

Delitev

SnRNA delimo v dva razreda glede na skupne značilnosti zaporedja in povezane proteinske faktorje. Prvi razred Sm RNA je prepisan z RNA polimerazo II. Poznamo več vrst snRNA razreda SmRNA, ki so U1, U2, U4, U4atac, U5, U7, U11, in U12. Drugi razred Lsm RNA se prepisuje z RNA polimerazo III in nikoli ne zapusti jedra, za razliko od Sm RNA. Poznamo le dve vrsti snRNA razreda Lms RNA in to sta U6 in U6atac.

Viri

Boyer, R. (2005). Mali jedrni ribonukleinski delci (snRNP). Temelji biokemije (str. 267-268). Ljubljana: Študentska založba

Gene Expression: Transcription (7.11.2011), pridobljeno: 25.12.2012, s http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/T/Transcription.html#snrna

Small nuclear RNA (3.12.2012), pridobljeno: 25.12.2012 s http://en.wikipedia.org/wiki/Small_nuclear_RNA

Personal tools