Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline

From Wiki FKKT

Revision as of 13:58, 8 May 2019 by Pb5398 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Uvod

Fumarna kislina je pomembna organska kislina, ki se pogosto uporablja v prehranski industriji, v medicini ter pri proizvodnji umetnih smol in biorazgradljivih polimerov. Primarna surovina za proizvodnjo fumarne kisline je nafta, zato se je v zadnjem času, zaradi vse večjih energijskih in okoljskih problemov močno povečalo zanimanje za alternativne načine proizvodnje, predvsem s pomočjo mikrobne fermentacije. Pri tem ima pomembno vlogo metabolni inženiring, s pomočjo katerga lahko razvijemo mikrobne seve z izboljšanimi sposobnostimi proizvodnje. Filamentozne glive se pogosto uporabljajo za proizvodnjo različnih organskih kislin, vendar se je do sedaj le majhno število študij osredotočilo na metabolni inženiring filamentoznih gliv za proizvodnjo fumarne kisline. [1,3]

Personal tools