Revision history of "Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 16:21, 19 March 2019 Rok Miklavčič (Talk | contribs) (6,419 bytes) (New page: Kratkovidnost je najpogostejša motnja vida, ki lahko nastane zaradi predolgega očesnega zrkla ali prevelike lomne moči očesa. Prizadeto oko ne more izostriti slike oddaljenih predmetov...)
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools