Molekularna biologija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Ocenjevanje)
(48 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.
+
Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h seminarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.
-
Nosilec predmeta: doc. dr. [mailto:marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si Marko Dolinar]. Temi Dinamika proteinske strukture in Povezava struktura - funkcija predava doc. dr. Gregor Gunčar.
+
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. [mailto:marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si Marko Dolinar].
-
  Urnik predavanj in seminarjev: sreda 10h - 12h in petek 11h - 13h v veliki predavalnici IJS.
+
  Prvotno razpisani izpitni roki so bili: 12.6., 27.6. in 28.8.2019.
 +
Na željo študentov sem prvi razpisani rok premaknil v jesensko izpitno obdobje.
 +
Dokončni roki so: 27.6., 21.8., 9.9.2019.
-
Razpored vaj bo objavljen kasneje. Vaje bomo predvidoma izvedli v marcu in aprilu (10 h).
 
-
 
-
Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
 
-
Delnih izpitov ne bo.
 
=== Teme predavanj ===
=== Teme predavanj ===
-
# Mehanizem podvojevanja DNA (4P)
+
# Mehanizem podvojevanja DNA
-
# Rekombinacija in popravljanje mutacij (4P)
+
# Mutacije in popravljanje okvar na DNA
-
# Transkripcija in posttranskripcijski procesi (5P)
+
# Homologna rekombinacija
-
# Genetski kod in tRNA (2P)
+
# Transkripcija in posttranskripcijski procesi
-
# Ribosomi in translacija (5P)
+
# Genetski kod in tRNA
-
# Struktura kromosomov in organizacija genoma (2P, 2S)
+
# Ribosomi in translacija
-
# Kontrola izražanja pri prokariontih (4P, 4S)
+
# Struktura kromosomov in organizacija genoma  
-
# Kontrola izražanja pri evkariontih (2P, 2S)
+
# Kontrola izražanja pri prokariontih
-
# Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije (4P, 2S)
+
# Kontrola izražanja pri evkariontih
-
# Razgradnja proteinov (3P)
+
# Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije
-
# *Dinamika proteinske strukture (2P, 4S)
+
# Transpozicijski elementi
-
# *Primeri povezave med strukturo in delovanjem proteina (2P, 4S)
+
# Virusi
-
# Virusi (2P, 2S)
+
 
-
# Čutila (4P)
+
-
''(P = predavanje, S = seminar)    * predava G. Gunčar''
+
=== Teme seminarjev ===
=== Teme seminarjev ===
-
Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo.  
+
[[MB-seminarji|Seminarji]] bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo.
 +
Predvidoma trije tedni bodo namenjeni seminarjem, ki bodo z istega področja - temo določim vsako leto konec februarja. Isto temo bomo razdelali z več vidikov, delo pa bo potekalo v manjših skupinah. Skupine bodo predstavile svoja poglavja na spletu in s kratkim (ustrezno slikovno podprtim) nastopom v predavalnici.
-
=== Teme laboratorijskih vah ===
+
=== Teme laboratorijskih vaj ===
-
Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj, to bo predvidoma v mesecu aprilu. Predvidene teme so:  
+
Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj. Teme bodo:  
 +
* Plazmidi in transformacija bakterijskih celic
* Laktozni operon in alfa-komplementacija
* Laktozni operon in alfa-komplementacija
-
* Transdukcija bakterij in ciklus faga lambda
 
* Utišanje genov
* Utišanje genov
 +
 +
=== Ocenjevanje ===
 +
Ocena je sestavljena iz 10 % za seminar, 20 % za vaje in 70 % za teorijo. Čeprav ti deleži na videz niso usklajeni z deleži kontaktnih ur, del ocene iz teorije vključuje znanje s seminarskih predstavitev in bodo vprašanja vključena v zaključni izpit. Pol ocene iz vaj bo predstavljalo sodelovanje pri vajah in poročila z vaj, druge pol pa odgovori na vprašanja z vaj, ki bodo dodana zaključnemu izpitu. Popravljanje ocene je možno samo s ponovnim pisanjem celotnega izpita (ki vključuje seminarske teme in vprašanja z vaj). Pogoj za opravljen izpit je, da iz teorije dosežete najmanj 50 % točk, da ste pripravili seminar, bili na vseh vajah in ste oddali poročila z vaj. Zgornje meje med ocenami bodo: (do vključno) 49 točk 5, 59 točk 6, 69 točk 7, 78 točk 8, 87 točk 9. Če se kdo prijavi na izpit, pa se potem ne odjavi, vpišem v Studis NP (ni pristopil - rok vam pri tem zapade), vas pa odjavim, če to odločitev sporočite do trenutka, ko dobite v roke izpitna vprašanja oziroma po e-pošti do razpisane ure izpita.
 +
 +
'''Primeri sestavljanja ocene''':
 +
 +
Prvi primer:
 +
Seminar 8 (pisno 4 od 5 možnih, predstavitev 4 od 5 možnih), poročila z vaj 9 (od 10), vprašanja z vaj 7 (od 10), teorija vključno s seminarskimi temami 57 %. Ocena se sestavi takole: 8 + 9 + 7 + 57*0,7 = 63,9 točk od 100 možnih, kar pomeni končno oceno 7.
 +
 +
Drugi primer (zelo dober študent):
 +
Seminar 9, poročila 10, vprašanja z vaj 9, teorija 89 %: seštevek točk je 9 + 10 + 9 + 89*0,7 = 90,3, ocena 10.
 +
 +
Tretji primer (manj uspešen študent):
 +
Seminar 6, poročila 7, vaje 4, teorija 50 %: seštevek točk je 6 + 7 + 4 + 50*0,7 = 52, ocena 6.
 +
 +
=== Literatura ===
 +
Predavanja bodo potekala po učbeniku B.E. Tropp: Principles of Molecular Biology, 1. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2014.
 +
 +
Pomožni učbenik: Krebs, Goldstein & Kilpatrick: Lewin's Essential Genes, 3. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2013.

Revision as of 14:37, 1 August 2019

Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h seminarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Marko Dolinar.

Prvotno razpisani izpitni roki so bili: 12.6., 27.6. in 28.8.2019.
Na željo študentov sem prvi razpisani rok premaknil v jesensko izpitno obdobje.
Dokončni roki so: 27.6., 21.8., 9.9.2019.


Contents

Teme predavanj

 1. Mehanizem podvojevanja DNA
 2. Mutacije in popravljanje okvar na DNA
 3. Homologna rekombinacija
 4. Transkripcija in posttranskripcijski procesi
 5. Genetski kod in tRNA
 6. Ribosomi in translacija
 7. Struktura kromosomov in organizacija genoma
 8. Kontrola izražanja pri prokariontih
 9. Kontrola izražanja pri evkariontih
 10. Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije
 11. Transpozicijski elementi
 12. Virusi


Teme seminarjev

Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo. Predvidoma trije tedni bodo namenjeni seminarjem, ki bodo z istega področja - temo določim vsako leto konec februarja. Isto temo bomo razdelali z več vidikov, delo pa bo potekalo v manjših skupinah. Skupine bodo predstavile svoja poglavja na spletu in s kratkim (ustrezno slikovno podprtim) nastopom v predavalnici.

Teme laboratorijskih vaj

Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj. Teme bodo:

 • Plazmidi in transformacija bakterijskih celic
 • Laktozni operon in alfa-komplementacija
 • Utišanje genov

Ocenjevanje

Ocena je sestavljena iz 10 % za seminar, 20 % za vaje in 70 % za teorijo. Čeprav ti deleži na videz niso usklajeni z deleži kontaktnih ur, del ocene iz teorije vključuje znanje s seminarskih predstavitev in bodo vprašanja vključena v zaključni izpit. Pol ocene iz vaj bo predstavljalo sodelovanje pri vajah in poročila z vaj, druge pol pa odgovori na vprašanja z vaj, ki bodo dodana zaključnemu izpitu. Popravljanje ocene je možno samo s ponovnim pisanjem celotnega izpita (ki vključuje seminarske teme in vprašanja z vaj). Pogoj za opravljen izpit je, da iz teorije dosežete najmanj 50 % točk, da ste pripravili seminar, bili na vseh vajah in ste oddali poročila z vaj. Zgornje meje med ocenami bodo: (do vključno) 49 točk 5, 59 točk 6, 69 točk 7, 78 točk 8, 87 točk 9. Če se kdo prijavi na izpit, pa se potem ne odjavi, vpišem v Studis NP (ni pristopil - rok vam pri tem zapade), vas pa odjavim, če to odločitev sporočite do trenutka, ko dobite v roke izpitna vprašanja oziroma po e-pošti do razpisane ure izpita.

Primeri sestavljanja ocene:

Prvi primer: Seminar 8 (pisno 4 od 5 možnih, predstavitev 4 od 5 možnih), poročila z vaj 9 (od 10), vprašanja z vaj 7 (od 10), teorija vključno s seminarskimi temami 57 %. Ocena se sestavi takole: 8 + 9 + 7 + 57*0,7 = 63,9 točk od 100 možnih, kar pomeni končno oceno 7.

Drugi primer (zelo dober študent): Seminar 9, poročila 10, vprašanja z vaj 9, teorija 89 %: seštevek točk je 9 + 10 + 9 + 89*0,7 = 90,3, ocena 10.

Tretji primer (manj uspešen študent): Seminar 6, poročila 7, vaje 4, teorija 50 %: seštevek točk je 6 + 7 + 4 + 50*0,7 = 52, ocena 6.

Literatura

Predavanja bodo potekala po učbeniku B.E. Tropp: Principles of Molecular Biology, 1. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2014.

Pomožni učbenik: Krebs, Goldstein & Kilpatrick: Lewin's Essential Genes, 3. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2013.

Personal tools