Molekularna biologija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

WikiSysop (Talk | contribs)
(New page: Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS. Nosilec p...)
Next diff →

Revision as of 08:40, 22 October 2010

Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.

Nosilec predmeta: doc. dr. Marko Dolinar. Temi Dinamika proteinske strukture in Povezava struktura - funkcija predava doc. dr. Gregor Gunčar.

Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
Delni izpiti niso predvideni.

Teme predavanj

 1. Mehanizem podvojevanja DNA
 2. Rekombinacija in popravljanje mutacij
 3. Transkripcija in posttranskripcijski procesi
 4. Genetski kod in tRNA
 5. Ribosomi in translacija
 6. Struktura kromosomov in organizacija genoma
 7. Kontrola izražanja pri prokariontih in evkariontih
 8. Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije
 9. Razgradnja proteinov
 10. Dinamika proteinske strukture
 11. Primeri povezave med strukturo in delovanjem proteina
 12. Virusi
 13. Čutila

Teme seminarjev

Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo.

Teme laboratorijskih vah

Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj, to bo predvidoma v mesecu maju. Predvidene teme so:

 • Laktozni operon in alfa-komplementacija
 • Transdukcija bakterij in ciklus faga lambda
 • Utišanje genov
Personal tools