Molekularna biologija

From Wiki FKKT

Revision as of 11:38, 14 February 2011 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.

Nosilec predmeta: doc. dr. Marko Dolinar. Temi Dinamika proteinske strukture in Povezava struktura - funkcija predava doc. dr. Gregor Gunčar.

Urnik predavanj in seminarjev: sreda 10h - 12h in petek 11h - 13h v veliki predavalnici IJS.
Razpored vaj bo objavljen kasneje. Vaje bomo predvidoma izvedli v marcu in aprilu (10 h).
Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
Delnih izpitov ne bo.

Teme predavanj

 1. Mehanizem podvojevanja DNA (4P)
 2. Rekombinacija in popravljanje mutacij (4P)
 3. Transkripcija in posttranskripcijski procesi (5P)
 4. Genetski kod in tRNA (2P)
 5. Ribosomi in translacija (5P)
 6. Struktura kromosomov in organizacija genoma (2P, 2S)
 7. Kontrola izražanja pri prokariontih (4P, 4S)
 8. Kontrola izražanja pri evkariontih (2P, 2S)
 9. Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije (4P, 2S)
 10. Razgradnja proteinov (3P)
 11. *Dinamika proteinske strukture (2P, 4S)
 12. *Primeri povezave med strukturo in delovanjem proteina (2P, 4S)
 13. Virusi (2P, 2S)
 14. Čutila (4P)

(P = predavanje, S = seminar) * predava G. Gunčar

Teme seminarjev

Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo. En teden bo namenjen skupnemu delu na isto temo, ki bo letos Seminar MoBi: Epigenetsko uravnavanje izražanja genov. Temo bomo razdelali z več vidikov, delo pa bo potekalo v manjših skupinah. Skupine bodo predstavile svoja poglavja na spletu in s kratkim (ustrezno slikovno podprtim) nastopom v predavalnici.

Teme laboratorijskih vah

Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj, to bo predvidoma v mesecu aprilu. Predvidene teme so:

 • Laktozni operon in alfa-komplementacija
 • Transdukcija bakterij in ciklus faga lambda
 • Utišanje genov
Personal tools