Molekularna biologija virusov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 39: Line 39:
6. Retrovirusi (Katja Doberšek, Špela Supej, Barbara Slapnik)<br>
6. Retrovirusi (Katja Doberšek, Špela Supej, Barbara Slapnik)<br>
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) (Nika Zaveršek, Nika Goršek)<br>
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) (Nika Zaveršek, Nika Goršek)<br>
-
8. Nitasti fagi<br>
+
8. Nitasti fagi (Ajda Krč, Tanja Zupan)<br>
9. Ikozaedrični fagi<br>
9. Ikozaedrični fagi<br>
10. Viroidi in satelitski virusi(Ivanovski)<br>
10. Viroidi in satelitski virusi(Ivanovski)<br>

Revision as of 10:29, 16 March 2018

Seminarji pri Molekularni biologiji v študijskem letu 2017/18 obravnavajo področje virusov, saj v naslednjem letu ne boste imeli možnosti vpisa izbirnega predmeta Virologija. Tematika je razdeljena na 16 poglavij. Okvirni naslovi oz. teme so navedeni na prvem seznamu.

Vsako temo obdelata praviloma dva študenta, nekatere teme pa omogočajo tudi razdelitev snovi na tri dele (to je označeno na prvem seznamu). Vsaka skupina mora pripraviti povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ne več kot 1500 besedami in ga objaviti na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Vsaka skupina mora objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 24 h pred začetkom seminarjev. Kateri del povzetka je napisal kdo, navedite v zavihku 'discussion'. Pripravite tudi predstavitev, dolgo pribl. 20 minut (tolerančni okvir je 18-23 min.), temu pa bo sledila razprava, dolga 5-10 min. Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Ne opisujte potekov bolezni, če to ni nujno zaradi povezave z biokemijskimi značilnostmi virusov!

Predstavitve seminarjev po datumih so razvidne iz spletne učilnice.

Vsebina seminarjev je izpitna snov. Iz teme seminarjev sta običajno dve vprašanji od ~30, kolikor jih ima celoten izpit.

Poglavja za seminarje so:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi (lahko 3)
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
6. Retrovirusi (lahko 3)
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
8. Nitasti fagi
9. Ikozaedrični fagi (lahko 3)
10. Viroidi in satelitski virusi
11. Evolucija virusov
12. Virusi in rak
13. Rastlinski virusi (lahko 3)
14. Protivirusna zdravila (lahko 3)
15. Protivirusna cepiva
16. Diagnostika virusnih okužb


Za seminar se prijavite tako, da se vpišete v oklepaj za naslovom seminarja:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi (Ines Medved, Veronika Razpotnik)
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi (Milica Jankovic)
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi (Anže Jenko, Ana Maklin)
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi (Andreja Habič, Uroš Prešern)
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi (Anja Černe, Špela Deučman)
6. Retrovirusi (Katja Doberšek, Špela Supej, Barbara Slapnik)
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) (Nika Zaveršek, Nika Goršek)
8. Nitasti fagi (Ajda Krč, Tanja Zupan)
9. Ikozaedrični fagi
10. Viroidi in satelitski virusi(Ivanovski)
11. Evolucija virusov (Polona Skrt)
12. Virusi in rak (Ana Obaha, Lija Srnovršnik)
13. Rastlinski virusi (Katja Dolenc, Martin Špendl)
14. Protivirusna zdravila (Tina Turel, Maja Vrabec)
15. Protivirusna cepiva (Daria Latysheva, Jerneja Nimac)
16. Diagnostika virusnih okužb (Samo Purič)


Ko boste pripravljali povzetek, naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, ki vsebuje povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte oznaki: Primer, kako so bili urejeni seminarji v prejšnjih letih, si lahko ogledate na primer na strani Struktura kromatina (2013/14).

Personal tools