Molekularna biologija virusov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Seminarji pri Molekularni biologiji v študijskem letu 2017/18 obravnavajo področje virusov, saj v naslednjem letu ne boste imeli možnosti vpisa izbirnega predmeta Virologija. Tematika je razdeljena na 16 poglavij. Okvirni naslovi oz. teme so navedeni na prvem seznamu.

Vsako temo obdelata praviloma dva študenta, nekatere teme pa omogočajo tudi razdelitev snovi na tri dele (to je označeno na prvem seznamu). Vsaka skupina mora pripraviti povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ne več kot 1500 besedami in ga objaviti na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Vsaka skupina mora objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 24 h pred začetkom seminarjev. Kateri del povzetka je napisal kdo, navedite v zavihku 'discussion'. Pripravite tudi predstavitev, dolgo pribl. 20 minut (tolerančni okvir je 18-23 min.), temu pa bo sledila razprava, dolga 5-10 min. Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Ne opisujte potekov bolezni, če to ni nujno zaradi povezave z biokemijskimi značilnostmi virusov!

Predstavitve seminarjev po datumih so razvidne iz spletne učilnice.

Vsebina seminarjev je izpitna snov. Iz teme seminarjev sta običajno dve vprašanji od ~30, kolikor jih ima celoten izpit.

Poglavja za seminarje so:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi (lahko 3)
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
6. Retrovirusi (lahko 3)
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
8. Nitasti fagi
9. Ikozaedrični fagi (lahko 3)
10. Viroidi in satelitski virusi
11. Evolucija virusov
12. Diagnostika virusnih okužb
13. Rastlinski virusi (lahko 3)
14. Protivirusna zdravila (lahko 3)
15. Protivirusna cepiva
16. Virusi in rak
17. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju


Za seminar se prijavite tako, da se vpišete v oklepaj za naslovom seminarja:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi (Ines Medved, Veronika Razpotnik, Andrej Ivanovski)
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi (Milica Jankovic, Andrej Race)
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi(Anže Jenko, Ana Maklin)
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi (Tanja Zupan, Ajda Krč)
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi (Anja Černe, Špela Deučman)
6. Retrovirusi (Katja Doberšek, Špela Supej, Barbara Slapnik)
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) (Nika Zaveršek, Nika Goršek)
8. Nitasti fagi ()
9. Ikozaedrični fagi (Urban Hribar, Luka Gregorič, Luka Fratina)
10. Viroidi in satelitski virusi (Lea Knez, Patrik Levačić)
11. Evolucija virusov ()
12. Diagnostika virusnih okužb (Samo Purič, Peter Škrinjar)
13. Rastlinski virusi (Katja Dolenc, Martin Špendl)
14. Protivirusna zdravila (Tina Turel, Maja Vrabec, Polona Skrt)
15. Protivirusna cepiva (Daria Latysheva, Jerneja Nimac)
16. Virusi in rak (Ana Obaha, Lija Srnovršnik)
17. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju (Andreja Habič, Uroš Prešern)


Ko boste pripravljali povzetek, naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, ki vsebuje povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]
Primer, kako so bili urejeni seminarji v prejšnjih letih, si lahko ogledate na primer na strani Struktura kromatina (2013/14).

  1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi (Veronika Razpotnik, Ines Medved, Andrej Ivanovski)
Personal tools