Molekularnobiološki slovar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Y)
(Q)
Line 23: Line 23:
== P ==
== P ==
== Q ==
== Q ==
 +
QTL -- glej quantitative trait locus<br>
 +
quantitative trait locus - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)
 +
== R ==
== R ==
== S ==
== S ==

Revision as of 14:26, 13 August 2015

Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)

Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF). Če ni, poglejte še v medicinski slovar, Mikrobiološki slovar Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in Sinteznobiološki terminološki slovar (v nastajanju).


Contents

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije Streptomyces noursei, ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]

O

P

Q

QTL -- glej quantitative trait locus
quantitative trait locus - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)

R

S

T

U

V

Z

X

Y

YNB -- glej yeast nitrogen base yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']

Personal tools