Molekularnobiološki slovar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(S)
Line 11: Line 11:
== D ==
== D ==
== E ==
== E ==
-
extreme quantitative trait locus - ekstremno kartiranje kvantitativnih lokusov [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]
+
'''extreme quantitative trait locus''' - ekstremno kartiranje kvantitativnih lokusov [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]
== F ==
== F ==
Line 22: Line 22:
== M ==
== M ==
== N ==
== N ==
-
nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije ''Streptomyces noursei'', ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]
+
'''nourseothricin''' - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije ''Streptomyces noursei'', ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]
== O ==
== O ==
== P ==
== P ==
== Q ==
== Q ==
-
QTL -- glej quantitative trait locus<br>
+
'''QTL''' -- glej quantitative trait locus<br>
-
quantitative trait locus - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)
+
'''quantitative trait locus''' - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)
== R ==
== R ==
Line 41: Line 41:
== Z ==
== Z ==
== X ==
== X ==
-
X-QTL -- glej extreme quantitative trait locus
+
'''X-QTL''' -- glej extreme quantitative trait locus
== Y ==
== Y ==
-
YNB -- glej yeast nitrogen base<br>
+
'''YNB''' -- glej yeast nitrogen base<br>
-
yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']
+
'''yeast nitrogen base''' - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']

Revision as of 15:43, 13 August 2015

Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)

Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF). Če ni, poglejte še v Slovenski medicinski slovar, Mikrobiološki slovar Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in Sinteznobiološki terminološki slovar (v nastajanju).

Kjer se mi je zdelo pomembno, sem dopisal, kje določen izraz uporabljajo v obliki, ki je predstavljena tu. Pri tem pomeni IJS Institut Jožef Stefan, BF Biotehniška fakulteta UL, ...


Contents

A

B

C

D

E

extreme quantitative trait locus - ekstremno kartiranje kvantitativnih lokusov [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]

F

G

H

I

J

K

L

M

N

nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije Streptomyces noursei, ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]

O

P

Q

QTL -- glej quantitative trait locus
quantitative trait locus - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)

R

S

SGA -- glej synthetic genetic array
segregant - segregant [m. sp.; pogosta je raba ženske oblike ('segreganta'), a splošno pravilo pri slovenjenju tujk je, da uporabimo m. sp. V biokemijskem slovarju je navedena izjema pri podobnem izrazu 'mutant', kjer je izraz 'mutanta' dovoljen za opis fenotipa, ne pa za organizem z mutacijo.]
synthetic genetic array - sintetični genski nabor (uporabljajo na IJS)

T

U

V

Z

X

X-QTL -- glej extreme quantitative trait locus

Y

YNB -- glej yeast nitrogen base
yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']

Personal tools