Molekularnobiološki slovar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(E)
Line 1: Line 1:
Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)
Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)
-
Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v [http://www.sbd.si/datoteke/dokumenti/SBD_BiokemijskiSlovar2012a.pdf Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF)]. Če ni, poglejte še v [http://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovarSlovenski medicinski slovar], [http://www.termania.net/slovarji/96/mikrobioloski-slovar Mikrobiološki slovar] Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SBTS Sinteznobiološki terminološki slovar] (v nastajanju).  
+
Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v [http://www.sbd.si/datoteke/dokumenti/SBD_BiokemijskiSlovar2012a.pdf Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF)]. Če ni, poglejte še v [http://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar Slovenski medicinski slovar], [http://www.termania.net/slovarji/96/mikrobioloski-slovar Mikrobiološki slovar] Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/SBTS Sinteznobiološki terminološki slovar] (v nastajanju).
 +
 
 +
Kjer se mi je zdelo pomembno, sem dopisal, kje določen izraz uporabljajo v obliki, ki je predstavljena tu. Pri tem pomeni IJS Institut Jožef Stefan, BF Biotehniška fakulteta UL, ...

Revision as of 14:33, 13 August 2015

Tu zbiram izraze, ki se ne pojavljajo v biokemijskem terminološkem slovarju, pa sem nanje naletel pri pedagoškem ali raziskovalnem delu. Ti prevodi niso recenzirani in so bolj predlogi za prevode, v skrajni sili in dvomu pa boljše kot nič :)

Če česa ne znate prevesti ali pravilno zapisati, najprej preverite, ali je izraz vključen v Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (PDF). Če ni, poglejte še v Slovenski medicinski slovar, Mikrobiološki slovar Slovenskega mikrobiološkega društva in v druge recenzirane slovarje. Na koncu pa je tu šele tale slovar in Sinteznobiološki terminološki slovar (v nastajanju).

Kjer se mi je zdelo pomembno, sem dopisal, kje določen izraz uporabljajo v obliki, ki je predstavljena tu. Pri tem pomeni IJS Institut Jožef Stefan, BF Biotehniška fakulteta UL, ...


Contents

A

B

C

D

E

extreme quantitative trait locus - ekstremno kartiranje kvantitativnih lokusov [primerjaj tudi 'quatitative trait locus'] [uporabljajo na IJS]

F

G

H

I

J

K

L

M

N

nourseothricin - nurseotricin [antibiotik, ki nosi ime bakterije Streptomyces noursei, ta pa se imenuje po lastniku kmetije, kjer so bakterijo odkrili. Ime mu je bilo William Nourse. Podobno, kot smo poslovenili izraz pasterizacija po mikrobiologu Pasteurju, tu lahko 'o' spustimo.]

O

P

Q

QTL -- glej quantitative trait locus
quantitative trait locus - kvantitativni lokus (uporabljajo na BF in IJS)

R

S

SGA -- glej synthetic genetic array
synthetic genetic array - sintetični genski nabor (uporabljajo na IJS)

T

U

V

Z

X

X-QTL -- glej extreme quantitative trait locus

Y

YNB -- glej yeast nitrogen base
yeast nitrogen base - osnovno dušikovo gojišče za kvasovke [ne 'dušikova baza za kvasovke']

Personal tools