Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih

From Wiki FKKT

Revision as of 16:05, 12 May 2010 by TanjaKorpar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Kompleksni vzorci imajo zelo pomembno vlogo v življenju živali. Znanstveniki so proučevali njihov nastanek. Za raziskave so kot model uporabili kompleksni melaninski vzorec na krilih mušice Drosophila guttifera. Ugotovili so, da 20-delni vzorec, ki je sestavljen iz 16 pik in 4 senc, regulirata dva cis-delujoča regulatorna elementa (CRE) gena yellow. Nastanek vzorca je povezan tudi s fizičnimi lastnostmi krila, saj se protein Yellow izraža le na specifičnih območjih na krilih, zato so sklepali, da je prisoten skupni induktor – produkt gena wingless, protein Wingless. Da bi to dokazali, so se odločili, da bodo manipulirali z izražanjem winglessa – ustvarili so transgeno D. guttifero, ki je imela na krilih ektopične proge, kar je povzročila insercija konstruktov v njen genom. Ugotovili so, nekatere celice na krilu izražajo wingless – te so vir proteina Wingless, ki deluje kot morfogen in difundira polmera 5-6 celic od svojega izvora. V tem radiju celice producirajo protein Yellow, ki katalizira nastanek črnega melanina. Nato je znanstvenike zanimalo, kako se je vzorec razvil skozi evolucijo. Ugotovili so, da se je vzorec razvil postopoma. Naj prej se je pri skupnem predniku sorodnih vrst razvila povezava med signalizacijo Winglessa in pigmentacijo, nato pa je pri vrsti D. guttifera nastopila še eksaptacija Winglessa na novih lokacijah. Znanstveniki menijo, da se pri nekaterih drugih insektih (npr. metuljih) vzorec razvije na podoben način.

Personal tools