Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
V zadnjih letih je povpraševanje po biogorivu močno naraslo, kar je raziskovalce na tem področju spodbudilo k iskanju boljših trajnostnih proizvodnih sistemov biogoriv. Ena izmed najbolje sprejetih metod iskanja takih proizvodnih sistemov je napoved življenjskega cikla. Pristop te metode temelji na primerjavi med napovedano porabo virov in obsegom emisij onesnaževalcev za vsak posamezen korak proizvodnje biogoriva ter količino pridobljenega produkta (vira energije) in stopnjo zmanjšanja emisij s strani mikrobov.<ref name="ena">D. Rathore, D. Pant in A. Singh: A Comparison of Life Cycle Assessment Studies of Different Biofuels. ''Life Cycle Assessment of Renewable Energy Sources''. <b>2013</b>, 269-289.</ref>
+
V zadnjih letih je povpraševanje po biogorivu močno naraslo, kar je raziskovalce na tem področju spodbudilo k iskanju boljših trajnostnih proizvodnih sistemov biogoriv. Ena izmed najbolje sprejetih metod iskanja takih proizvodnih sistemov je napoved življenjskega cikla. Pristop te metode temelji na primerjavi med napovedano porabo virov in obsegom emisij onesnaževalcev za vsak posamezen korak proizvodnje biogoriva ter količino pridobljenega produkta (vira energije) in stopnjo zmanjšanja emisij s strani mikrobov.<ref name="ena">D. Rathore, D. Pant in A. Singh: A Comparison of Life Cycle Assessment Studies of Different Biofuels. ''Life Cycle Assessment of Renewable Energy Sources''. <b>2013</b>, 269-289.</ref name="ena">.
<h2>Uporaba mikroalg za proizvodnjo biogoriva in bioplina</h2>
<h2>Uporaba mikroalg za proizvodnjo biogoriva in bioplina</h2>
Eden izmed virov za proizvodnjo biogoriv so na primer mikroalge. Njihov potencial temelji na hitri stopnji rasti, visoki sposobnosti fiksacije CO<sub>2</sub> in majhni površini za pridelavo. Poleg tegaproizvedejo velike količine ogljikovih hidratov, proteinov in lipidov, ki jih lahko nato pretvorimo v obnovljivi dizel, bioetanol, biovodik in biometan.
Eden izmed virov za proizvodnjo biogoriv so na primer mikroalge. Njihov potencial temelji na hitri stopnji rasti, visoki sposobnosti fiksacije CO<sub>2</sub> in majhni površini za pridelavo. Poleg tegaproizvedejo velike količine ogljikovih hidratov, proteinov in lipidov, ki jih lahko nato pretvorimo v obnovljivi dizel, bioetanol, biovodik in biometan.
V raziskavi so predpostavili, da se obrat za proizvodnjo bioenergije nahaja na jugozahodu Kitajske (Kunming). Gojili naj bi vrsto mikroalg ''Chlorella vulgaris'' v odprtih ovalnih bazenih, ki bi zavzemali 100 ha površine. Podnebje na izbranem kraju je primerno za gojitev te vrste mikroalg.
V raziskavi so predpostavili, da se obrat za proizvodnjo bioenergije nahaja na jugozahodu Kitajske (Kunming). Gojili naj bi vrsto mikroalg ''Chlorella vulgaris'' v odprtih ovalnih bazenih, ki bi zavzemali 100 ha površine. Podnebje na izbranem kraju je primerno za gojitev te vrste mikroalg.
-
<h2>Tehnike za pretvorbo bioenergij</h2>
+
<h2>Tehnike za pretvorbo bioenergij</h2>  
Za pridobitev bioenergije v obliki obnovljivega biodizla mikroalge najprej proizvedejo lipide, ki jih nato preko različnih metod spremenijo v bioolje iz katerega nato preko dvostopenjskega procesa pridobijo biogorivo. Med seboj so primerjali naslednje metode: transesterifikacija, hidrotermalno utekočinjanja in piroliza.  
Za pridobitev bioenergije v obliki obnovljivega biodizla mikroalge najprej proizvedejo lipide, ki jih nato preko različnih metod spremenijo v bioolje iz katerega nato preko dvostopenjskega procesa pridobijo biogorivo. Med seboj so primerjali naslednje metode: transesterifikacija, hidrotermalno utekočinjanja in piroliza.  
Line 25: Line 25:
Glede na celokupne rezultate NER in GHG je za proizvodnjo v večjih merilih najbolj primerna anaerobna presnova z hidrotermalno predobdelanimi mikroalgami, kljub nekoliko slabšem GHG (-61 g CO<sub>2-eq</sub>/MJ bioplina). Prostor za izboljšave predvsem predstavlja hidrotermalna predobdelava biomase, preden se bi zares lahko uporabila v industriji biogoriv.
Glede na celokupne rezultate NER in GHG je za proizvodnjo v večjih merilih najbolj primerna anaerobna presnova z hidrotermalno predobdelanimi mikroalgami, kljub nekoliko slabšem GHG (-61 g CO<sub>2-eq</sub>/MJ bioplina). Prostor za izboljšave predvsem predstavlja hidrotermalna predobdelava biomase, preden se bi zares lahko uporabila v industriji biogoriv.
<h2>Viri</h2>
<h2>Viri</h2>
-
<refrences/>
+
<references/>

Revision as of 20:49, 13 May 2019

V zadnjih letih je povpraševanje po biogorivu močno naraslo, kar je raziskovalce na tem področju spodbudilo k iskanju boljših trajnostnih proizvodnih sistemov biogoriv. Ena izmed najbolje sprejetih metod iskanja takih proizvodnih sistemov je napoved življenjskega cikla. Pristop te metode temelji na primerjavi med napovedano porabo virov in obsegom emisij onesnaževalcev za vsak posamezen korak proizvodnje biogoriva ter količino pridobljenega produkta (vira energije) in stopnjo zmanjšanja emisij s strani mikrobov.[1]

Personal tools