Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije

From Wiki FKKT

Revision as of 20:49, 13 May 2019 by AljosaMarinko (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

V zadnjih letih je povpraševanje po biogorivu močno naraslo, kar je raziskovalce na tem področju spodbudilo k iskanju boljših trajnostnih proizvodnih sistemov biogoriv. Ena izmed najbolje sprejetih metod iskanja takih proizvodnih sistemov je napoved življenjskega cikla. Pristop te metode temelji na primerjavi med napovedano porabo virov in obsegom emisij onesnaževalcev za vsak posamezen korak proizvodnje biogoriva ter količino pridobljenega produkta (vira energije) in stopnjo zmanjšanja emisij s strani mikrobov.[1]

Personal tools