Nevroligin

From Wiki FKKT

Revision as of 14:05, 23 January 2014 by Andreja Krušič (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Nevroligin(NLGN)je protein(terciarna struktura molekule)[1] na postsinaptični membrani, ki posreduje pri oblikovanju in vzdrževanju ter utrjevanju sinaptičnih stikov med nevroni. Nevroligini delujejo kot ligandi za β-Nevreksine, ki se nahajajo v presinaptični membrani. Nevroligin in β-nevrexin povezujeta skupaj nevrone in tako omogočata funkcionalnost sinape. Poleg tega se nevroligini izražajo v človeških perifernih tkivih; bilo je ugotovljeno, da igrajo pomembno vlogo pri angiogenezi. Pri ljudeh so spremembe v genih, ki kodirajo nevroligine, povezane z avtizmom in drugimi kognitivnimi motnjami.

Personal tools