Nevrotoksini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Nevrotoksini so proizvod številnih organizmov. So sestavine strupov mikroorganizmov, pajkov, škorpijonov, žuželk, številnih morskih živali, dvoživk in kač. Nevrotoksini so hudi strupi, ki zlahka povzročijo smrt zastrupljenega organizma. Kljub temu se nevrotoksinom lahko zahvalimo za številna spoznanja v nevrokemiji, nevrofiziologiji in farmakologiji, ki so posledica uspešne uporabe nevrotoksinov pri raziskavah procesov v centralnem in perifernem živčevju ter zlasti v sinapsah. Nevrotoksini, predvsem razni rastlinski alkaloidi, so snovi, ki so poznane že dolgo, vendar poznamo tudi številne ˝novejše˝ nevrotoksine, katerih delovanje v marsikaterem primeru še ni popolnoma pojasnjeno. Nevrotoksini so razdeljeni v tri velike skupine

SKUPINE

A) toksini, ki delujejo na ionske kanalčke (inhibirajo ali aktivirajo Na+, K+ in Ca+ kanalčke)

B) toksini, ki delujejo postsinaptično (sem spadajo blokatorji ali aktivatorji nikotinskih, muskarinskih, GABA in glutaminskih receptorjev ter inhibitorji acetilholinesteraze)

C) toksini, ki delujejo na presinaptičnem nevronu (vplivajo na procese, ki so povezani s transportom in eksocitozo oz. sproščanjem nevrotransmiterjev v sinaptično špranjo)

PRIMERI

Primeri A skupine: -Tetrodotoksin- eden najmočnejših toksinov, v mesu rib četverozobk, ter v nekaterih drugih ribah, kamor spadajo številne vrste napihovalk. Toksin je koncentriran v drobovju, še posebej pa v jetrih in ovarijih. -Toksini morskih vetrnic -Toksini škorpijonov -Kačji toksini -Apamin-sestavina čebeljih strupov

Primeri B skupine: -Kurare-najbolj znan postsinaptični toksin, katerega južnoameriški Indijanci uporabljajo za pripravo strupenih puščic. Pridobivajo ga iz različnih rastlin, ki spadajo v družini Menisspermaceae in Loganiaceae. -Anatoksin

Primeri C skupine: -α-latrotoksin- Gre za toksin, ki ga v svojem strupu izločajo samice črne vdove. Sestavljen je iz ene polipeptidne verige, ki ne izkazuje encimske aktivnosti. -Botulinum toksin


VIRI IN ZUNANJE POVEZAVE

Mebs and Hucho; Toxins acting on ion channels and synapses

Rang H.P., Dale, M.M., Ritter J.M., Moore P.K.; Pharmacology, Fifth Edition, 2003

www.wisegeek.com/what-is-a-neurotoxin.htm [1]

web.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/studenti/.../Mikrob-Patogeneza.htm [2]

Personal tools