Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (20:27, 22 December 2009) (view source)
 
Line 1: Line 1:
Proces rasti novih krvnih žil iz že obstoječih imenujemo [http://en.wikipedia.org/wiki/Angiogenesis angiogeneza]. Pomembna je pri rasti, celjenju ran, menstruacijskem ciklu. Pri nekaterih boleznih, kot so [http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_retinopathy diabetična retinopatija], [http://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatoid_arthritis revmatoidni artritis] in rak, pa je prekomerna in podaljšana. Regulirana je z različnimi [http://en.wikipedia.org/wiki/Angiogenesis_inhibitor inhibitorji] in aktivatorji, ki so lahko endogeni ali eksogeni.  
Proces rasti novih krvnih žil iz že obstoječih imenujemo [http://en.wikipedia.org/wiki/Angiogenesis angiogeneza]. Pomembna je pri rasti, celjenju ran, menstruacijskem ciklu. Pri nekaterih boleznih, kot so [http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_retinopathy diabetična retinopatija], [http://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatoid_arthritis revmatoidni artritis] in rak, pa je prekomerna in podaljšana. Regulirana je z različnimi [http://en.wikipedia.org/wiki/Angiogenesis_inhibitor inhibitorji] in aktivatorji, ki so lahko endogeni ali eksogeni.  
-
Eden izmed endogenih inhibitorjev angiogeneze je glikoprotein HRG (histidine-rich glycoprotein). Za antiangiogeni učinek je odgovorna osrednja domena le-tega, ki je bogata s histidinom in prolinom. Že prejšnje raziskave so pokazale, da je fragment HRG, ki izhaja iz osrednje domene prisoten ''in vitro'' in zavira angiogenezo. V tej raziskavi so hoteli pokazati, da je fragment prisoten tudi ''in vivo''. To so dokazali, poleg tega pa so odkrili še druge podrobnosti za študij mehanizma delovanja glikoproteina HRG. Odkrili so, da se fragment HRG veže na krvne žile pri rakavih bolnikih, ne pa pri zdravih ljudeh. Nato so opazili, da se združuje s [http://en.wikipedia.org/wiki/Platelet trombociti] in se ob povečanih koncentracijah Zn2+ veže na endotelijske celice krvnih žil.
+
Eden izmed endogenih inhibitorjev angiogeneze je glikoprotein HRG (histidine-rich glycoprotein). Za antiangiogeni učinek je odgovorna osrednja domena le-tega, ki je bogata s histidinom in prolinom. Že prejšnje raziskave so pokazale, da je fragment HRG, ki izhaja iz osrednje domene prisoten ''in vitro'' in zavira angiogenezo. V tej raziskavi so hoteli pokazati, da je fragment prisoten tudi ''in vivo''. To so dokazali, poleg tega pa so odkrili še druge podrobnosti za študij mehanizma delovanja glikoproteina HRG. Odkrili so, da se fragment HRG veže na krvne žile pri rakavih bolnikih, ne pa pri zdravih ljudeh. Nato so opazili, da se združuje s [http://en.wikipedia.org/wiki/Platelet trombociti] in se ob povečanih koncentracijah Zn<sup>2+</sup> veže na endotelijske celice krvnih žil.
Iz vseh podatkov so sklenili nov način delovanja endogenih inhibitorjev in ga poimenovali ustvaritev mikrookolja, ki pripomore k zadrževanju molekul inhibitorja ob aktiviranih trombocitih. Sprostitev Zn<sup>2+</sup> iz aktiviranih trombocitov, povzroči konformacijsko spremembo fragmenta HRG, da se ta lahko veže na heparan sulfat endotelijskih celic. Kako poteka inhibicija angiogeneze preko vezanega fragmenta HRG na [http://en.wikipedia.org/wiki/Endothelium endotelij], še ni znano.
Iz vseh podatkov so sklenili nov način delovanja endogenih inhibitorjev in ga poimenovali ustvaritev mikrookolja, ki pripomore k zadrževanju molekul inhibitorja ob aktiviranih trombocitih. Sprostitev Zn<sup>2+</sup> iz aktiviranih trombocitov, povzroči konformacijsko spremembo fragmenta HRG, da se ta lahko veže na heparan sulfat endotelijskih celic. Kako poteka inhibicija angiogeneze preko vezanega fragmenta HRG na [http://en.wikipedia.org/wiki/Endothelium endotelij], še ni znano.

Current revision

Proces rasti novih krvnih žil iz že obstoječih imenujemo angiogeneza. Pomembna je pri rasti, celjenju ran, menstruacijskem ciklu. Pri nekaterih boleznih, kot so diabetična retinopatija, revmatoidni artritis in rak, pa je prekomerna in podaljšana. Regulirana je z različnimi inhibitorji in aktivatorji, ki so lahko endogeni ali eksogeni.

Eden izmed endogenih inhibitorjev angiogeneze je glikoprotein HRG (histidine-rich glycoprotein). Za antiangiogeni učinek je odgovorna osrednja domena le-tega, ki je bogata s histidinom in prolinom. Že prejšnje raziskave so pokazale, da je fragment HRG, ki izhaja iz osrednje domene prisoten in vitro in zavira angiogenezo. V tej raziskavi so hoteli pokazati, da je fragment prisoten tudi in vivo. To so dokazali, poleg tega pa so odkrili še druge podrobnosti za študij mehanizma delovanja glikoproteina HRG. Odkrili so, da se fragment HRG veže na krvne žile pri rakavih bolnikih, ne pa pri zdravih ljudeh. Nato so opazili, da se združuje s trombociti in se ob povečanih koncentracijah Zn2+ veže na endotelijske celice krvnih žil.

Iz vseh podatkov so sklenili nov način delovanja endogenih inhibitorjev in ga poimenovali ustvaritev mikrookolja, ki pripomore k zadrževanju molekul inhibitorja ob aktiviranih trombocitih. Sprostitev Zn2+ iz aktiviranih trombocitov, povzroči konformacijsko spremembo fragmenta HRG, da se ta lahko veže na heparan sulfat endotelijskih celic. Kako poteka inhibicija angiogeneze preko vezanega fragmenta HRG na endotelij, še ni znano.

Personal tools