Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima  pomembno vlogo pri diagnosticiranju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih [http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker biomarkerjev] ter zdravil.  
+
Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima  pomembno vlogo pri spoznavanju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih [http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker biomarkerjev] ter zdravil.  
Do nedavno so morali raziskovalci za določitev, kje na proteinu je glikozilacijsko mesto [http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectf03am/glycoprotein.jpg slika1], poleg [http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_mass_spectrometry masne spektrometrije], uporabiti več metod. Po zaslugi nove tehnike priprave [http://en.wikibooks.org/wiki/Proteomics/Protein_Sample_Preparation proteinskega vzorca], za izboljšanje metode masne spektrometrije, ki je bila objavljena v reviji [http://www.nature.com/nmeth/journal/v6/n11/abs/nmeth.1392.html Nature Methods], pa je to mogoče v enem koraku.
Do nedavno so morali raziskovalci za določitev, kje na proteinu je glikozilacijsko mesto [http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectf03am/glycoprotein.jpg slika1], poleg [http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_mass_spectrometry masne spektrometrije], uporabiti več metod. Po zaslugi nove tehnike priprave [http://en.wikibooks.org/wiki/Proteomics/Protein_Sample_Preparation proteinskega vzorca], za izboljšanje metode masne spektrometrije, ki je bila objavljena v reviji [http://www.nature.com/nmeth/journal/v6/n11/abs/nmeth.1392.html Nature Methods], pa je to mogoče v enem koraku.

Revision as of 00:22, 8 December 2009

Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima pomembno vlogo pri spoznavanju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih biomarkerjev ter zdravil.

Do nedavno so morali raziskovalci za določitev, kje na proteinu je glikozilacijsko mesto slika1, poleg masne spektrometrije, uporabiti več metod. Po zaslugi nove tehnike priprave proteinskega vzorca, za izboljšanje metode masne spektrometrije, ki je bila objavljena v reviji Nature Methods, pa je to mogoče v enem koraku.

Nova tehnika priprave vzorca, narekuje selektivno oksidacijo glikoproteinov, ki imajo na prostem koncu sladkorne verige sialično kislino, njihovo vezavo na hidrazidne kroglice, razgradnjo s tripsinom ter odcep od kroglic s pomočjo kislinske hidrolize glikozidne vezi med sialično kislino in sladkorjem v sladkorni verigi slika2. Znanstveniki so tako analizirali proteine cerebrospinalnega likvorja, pri čemer so odkrili 36 N-vezavnih in 44 O-vezavnih glikozilacijskih mest.


Novica: povezava1

Del članka: povezava2

Personal tools