Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima  pomembno vlogo pri spoznavanju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih [http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker biomarkerjev] ter zdravil.  
Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima  pomembno vlogo pri spoznavanju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih [http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker biomarkerjev] ter zdravil.  
-
 
Sladkorne komponente so na protein lahko N-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in NH2- skupino asparagina) ali O-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in OH- skupino serina ali treonina) [http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectf03am/glycoprotein.jpg slika1].
Sladkorne komponente so na protein lahko N-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in NH2- skupino asparagina) ali O-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in OH- skupino serina ali treonina) [http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectf03am/glycoprotein.jpg slika1].

Revision as of 00:34, 8 December 2009

Glikoproteini so proteini, na katere so kovalentno vezane sladkorne komponente. Kam na protein se le-te vežejo pa ima pomembno vlogo pri spoznavanju bolezni (katere funkcije opravljajo proteini tekom razvoja ali v različnih bolezenskih stanjih) in v razvoju novih biomarkerjev ter zdravil.

Sladkorne komponente so na protein lahko N-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in NH2- skupino asparagina) ali O-vezane (glikozidna vez se vzpostavi med sladkorno verigo in OH- skupino serina ali treonina) slika1. Do nedavno so morali raziskovalci za določitev, kje na proteinu je glikozilacijsko mesto , poleg masne spektrometrije, uporabiti več metod. Po zaslugi nove tehnike priprave proteinskega vzorca, za izboljšanje metode masne spektrometrije, ki je bila objavljena v reviji Nature Methods, pa je to mogoče v enem koraku.

Nova tehnika priprave vzorca, narekuje selektivno oksidacijo glikoproteinov, ki imajo na prostem koncu sladkorne verige sialično kislino, njihovo vezavo na hidrazidne kroglice, razgradnjo s tripsinom ter odcep od kroglic s pomočjo kislinske hidrolize glikozidne vezi med sialično kislino in sladkorjem v sladkorni verigi slika2. Znanstveniki so tako analizirali proteine cerebrospinalnega likvorja, pri čemer so odkrili 36 N-vezavnih in 44 O-vezavnih glikozilacijskih mest.


Novica: povezava1

Del članka: povezava2

Personal tools