Nukleaza S1

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
- Redko cepi tudi dsDNA (dvojna), če so prisotne zareze<br />
- Redko cepi tudi dsDNA (dvojna), če so prisotne zareze<br />
-
Optimalni [http://sl.wikipedia.org/wiki/PH pH] njenega delovanja je med 4.0 – 4.6, aktivira pa se ob prisotnosti Zn2+ ionov (nukleazo S1 izolirano iz Neurospore crassa aktivirajo tudi Ca2+ ioni). Inhibitorji, ki zavirajo njeno aktivnost so: kovinski kelatorji – EDTA in citrati, ter visoke koncentracije NaDS (SDS). Inhibira pa se lahko tudi v nizkih koncentracijah spojin, ki vsebujejo fosfate. Encim se deaktivira pri 10 minutnem segrevanju na 70°C, v prisotnosti EDTA (ta nase veže proste kovinske ione).  
+
Optimalni [http://sl.wikipedia.org/wiki/PH pH] njenega delovanja je med 4.0 – 4.6, aktivira pa se ob prisotnosti Zn<sup>2+</sup> ionov (nukleazo S1 izolirano iz ''Neurospore crassa'' aktivirajo tudi Ca<sup>2+</sup> ioni). [http://sl.wikipedia.org/wiki/Encimski_inhibitor Inhibitorji], ki zavirajo njeno aktivnost so: kovinski kelatorji – EDTA in citrati, ter visoke koncentracije NaDS (SDS). Inhibira pa se lahko tudi v nizkih koncentracijah spojin, ki vsebujejo fosfate. Encim se deaktivira pri 10 minutnem segrevanju na 70°C, v prisotnosti EDTA (ta nase veže proste kovinske ione).  
-
Encim nukleaze S1 se večinoma pridobiva iz plesni Aspergillus Oryzae.
+
Encim nukleaze S1 se večinoma pridobiva iz plesni [http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_oryzae ''Aspergillus Oryzae''].<br />
-
EC številka: 3.1.30.1
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/EC_number_(chemistry) EC številka]: 3.1.30.1
== Alternativni imeni ==
== Alternativni imeni ==

Revision as of 22:14, 2 January 2013

Encim nukleaza S1 je endonukleaza, ki katalizira cepitev fosfodiestrskih vezi med nukleinskimi kislinami. Pogosto se uporablja v laboratoriju pri molekularni biologiji. Njena molska masa je ~31 kDa. Ob določanju aminokslinskega zaporedja nukleaze S1 je bilo potrjeno, da je monomer, torej iz ene polipeptidne verige. Ta je dolga 267 aminokislinskih ostankov z N-glikoziliranim Asn na mestih 92 in 228.

Funkcije nukleaze S1

- Selektivno cepi enoverižno DNA in RNA, s petkrat večjo aktivnostjo na DNA
- Odceplja enoverižne konce dvoverižni DNA (dsDNA) in tako tvori tope konce (to se rabi npr. pri sintezi cDNA iz mRNA
- Mapiranje transkriptov (identificira 5' in 3' konce gena
- Linearizira dodatno zvite plazmide
- Specifično cepi antikodone tRNA
- Redko cepi tudi dsDNA (dvojna), če so prisotne zareze

Optimalni pH njenega delovanja je med 4.0 – 4.6, aktivira pa se ob prisotnosti Zn2+ ionov (nukleazo S1 izolirano iz Neurospore crassa aktivirajo tudi Ca2+ ioni). Inhibitorji, ki zavirajo njeno aktivnost so: kovinski kelatorji – EDTA in citrati, ter visoke koncentracije NaDS (SDS). Inhibira pa se lahko tudi v nizkih koncentracijah spojin, ki vsebujejo fosfate. Encim se deaktivira pri 10 minutnem segrevanju na 70°C, v prisotnosti EDTA (ta nase veže proste kovinske ione). Encim nukleaze S1 se večinoma pridobiva iz plesni Aspergillus Oryzae.
EC številka: 3.1.30.1

Alternativni imeni

- Deoksiribonukleaza S1
- Endonukleaza S1


Viri


Personal tools