Nukleaza S1

From Wiki FKKT

Revision as of 23:53, 2 January 2013 by Liza Marija Strnad (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Encim nukleaza S1 je endonukleaza, ki katalizira cepitev fosfodiestrskih vezi med nukleinskimi kislinami. Pogosto se uporablja v laboratoriju pri molekularni biologiji. Njena molska masa je ~31 kDa. Ob določanju aminokslinskega zaporedja nukleaze S1 je bilo potrjeno, da je monomer, torej iz ene polipeptidne verige. Ta je dolga 267 aminokislinskih ostankov z N-glikoziliranim Asn na mestih 92 in 228.

Funkcije nukleaze S1

- Selektivno cepi enoverižno DNA in RNA, s petkrat večjo aktivnostjo na DNA
- Odceplja enoverižne konce dvoverižni DNA (dsDNA) in tako tvori tope konce (to se rabi npr. pri sintezi cDNA iz mRNA
- Mapiranje transkriptov (identificira 5' in 3' konce gena
- Linearizira dodatno zvite plazmide
- Specifično cepi antikodone tRNA
- Redko cepi tudi dsDNA (dvojna), če so prisotne zareze

Optimalni pH njenega delovanja je med 4.0 – 4.6, aktivira pa se ob prisotnosti Zn2+ ionov [1] (nukleazo S1 izolirano iz Neurospore crassa aktivirajo tudi Ca2+ ioni).
Inhibitorji, ki zavirajo njeno aktivnost so: kovinski kelatorji – EDTA in citrati ter visoke koncentracije NaDS (SDS). Inhibira pa se lahko tudi v nizkih koncentracijah spojin, ki vsebujejo fosfate. Encim se deaktivira pri 10 minutnem segrevanju na 70°C, v prisotnosti EDTA (ta nase veže proste kovinske ione).
Nukleazo S1 večinoma pridobivajo iz plesni Aspergillus Oryzae.
EC številka: 3.1.30.1

Alternativni imeni

- Deoksiribonukleaza S1
- Endonukleaza S1

Viri

STROKOVNI ČLANKI:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC334256/pdf/nar00229-0225.pdf
http://www.jbc.org/content/250/22/8848

KATALOGI RAZNIH PODJETIJ:
http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Sigma/Datasheet/4/n5661dat.Par.0001.File.tmp/n5661dat.pdf
http://www.thermoscientificbio.com/uploadedFiles/Resources/EN032_TS_5.pdf
http://www.thermoscientificbio.com/dna-and-rna-modifying-enzymes/s1-nuclease/
http://www.worthington-biochem.com/nucs1/default.html

BAZE:
http://www.uniprot.org/uniprot/P24021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1939022

SPLET:
http://www.molecularstation.com/dna/s1-mapping/

Personal tools