Nukleolin

From Wiki FKKT

Revision as of 17:17, 22 January 2014 by Vita Hudi (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Nukleolin je protein, ki ga najdemo v človeškem telesu in je kodiran z genom NCL. Gen NCL je lociran na kromosomu 2 in je sestavljen iz 14 eksonov s 13 introni in se razteza približno 11kb.

Nukleolin je multifunkcijski evkariontski nukleolarni fosfoprotein [struktura nukleolina:[1]], ki sodeluje pri sintezi in zorenju ribosomov, transkripciji rDNA in zorenju rRNA. Študije v zadnjih 25 letih so pokazale, da ima nukleolin zelo pomembno vlogo pri ribosomski biogenezi. Vključenost nukleolina na večih stopnjah tega procesa kaže na njegovo ključno vlogo pri tem zelo integriranem procesu. Igral naj bi tudi pomembno vlogo pri transkripciji pre-rRNA. Sodeluje pa tudi pri transportu proteinov med jedrom in citoplazmo. Povzroča dekondenzacijo kromatina z vezavo na histon H1. Je pomemben dejavnik pri transkripcijski elongaciji. Sodeluje tako, da veže RNA oligonukleotide s 5'- UUAGGG - 3 " ponovitvami, trdneje kot telomerne enoverižne DNA s 5' - TTAGGG -3 ' ponovitvami. Združenje različnih strukturnih področjih v nukleolinu omogoča interakcije nukleolina z različnimi proteini in RNA sekvencami.

Protein se v glavnem nahaja v gostih fibrilarnih regijah jedrca, pa tudi v jedru in citoplazmi. Midkin in pleiotrofin vežeta nukleolin na površino celic kot nizko afiniteto receptorja. Ta vezava lahko inhibira okužbe s HIV.

Strukturno zelo podobne proteine nukleolinu najdemo tudi pri drugih živalih, kot tudi rastlinah in kvasovkah.


Viri:


Zunanje povezave

Personal tools