Nukleozidi in nukleotidi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Nukleotidna degradacija)
(Struktura)
Line 7: Line 7:
Nukleotid sestavljajo tri komponente:   
Nukleotid sestavljajo tri komponente:   
-
•      oglijkov hidrat (aldopentoza) : V [http://en.wikipedia.org/wiki/DNA DNA] se nahaja 2-deoksiriboza, v [http://en.wikipedia.org/wiki/RNA RNA] pa riboza.  
+
•      oglijkov hidrat (aldopentoza): v [http://en.wikipedia.org/wiki/DNA DNA] se nahaja 2-deoksiriboza, v [http://en.wikipedia.org/wiki/RNA RNA] pa riboza.  
-
• dušikove baze :purinski bazi [http://sl.wikipedia.org/wiki/Adenin adenin (A)] in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Gvanin gvanin (G)], pirimidinski bazi pa [http://sl.wikipedia.org/wiki/Timin timin (T)], [http://sl.wikipedia.org/wiki/Citozin citozin (C)]in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Uracil uracil (U)].
+
• dušikove baze: purinski bazi [http://sl.wikipedia.org/wiki/Adenin adenin (A)] in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Gvanin gvanin (G)], pirimidinske baze [http://sl.wikipedia.org/wiki/Timin timin (T)] (ta samo v DNA), [http://sl.wikipedia.org/wiki/Citozin citozin (C)]in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Uracil uracil (U)] (ta samo v RNA).
• fosfatne skupine  
• fosfatne skupine  
Line 22: Line 22:
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td>Adenin (A)</td>
+
<td>adenin (A)</td>
<td >adenozin / deoksiadenozin</td>
<td >adenozin / deoksiadenozin</td>
<td >5'-adenilat / adenozin 5'-monofosfat
<td >5'-adenilat / adenozin 5'-monofosfat
Line 28: Line 28:
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td>Citozin (C)</td>
+
<td>citozin (C)</td>
<td>citidin / deoksicitidin</td>
<td>citidin / deoksicitidin</td>
<td>5'-citidilat / 5'-deoksicitidilat</td>
<td>5'-citidilat / 5'-deoksicitidilat</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td>Gvanin (G)</td>
+
<td>gvanin (G)</td>
<td>gvanozin / deoksigvanozin</td>
<td>gvanozin / deoksigvanozin</td>
<td>5'-gvanilat / 5'-deoksigvanilat</td>
<td>5'-gvanilat / 5'-deoksigvanilat</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td>Timin (T)</td>
+
<td>timin (T)</td>
<td >deoksitimidin</td>
<td >deoksitimidin</td>
<td >5'-deoksitimidilat</td>
<td >5'-deoksitimidilat</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td>Uracil (U)</td>
+
<td>uracil (U)</td>
<td >uridin </td>
<td >uridin </td>
<td >5'-uridilat</td>
<td >5'-uridilat</td>
Line 49: Line 49:
<tr>
<tr>
</table>
</table>
-
 
==Sinteza==
==Sinteza==

Revision as of 13:31, 7 April 2010

Nukleotidi so monomerne molekule, ki tvorijo molekule nukleinskih kislin. Nukleotidi nosijo zapis za informacijo o tridimenzionalni strukturi nukleinskih kislin in njihovem delovanju v celici. Najpomembnejši in najpogostejši nukleotid v celici je adenozin-5'-monofosfat (AMP).


Contents

Struktura

Nukleotid sestavljajo tri komponente:

• oglijkov hidrat (aldopentoza): v DNA se nahaja 2-deoksiriboza, v RNA pa riboza.

• dušikove baze: purinski bazi adenin (A) in gvanin (G), pirimidinske baze timin (T) (ta samo v DNA), citozin (C)in uracil (U) (ta samo v RNA).

• fosfatne skupine Povezava ogljikovega hidrata z dušikovo bazo tvori nukleozid. Povežeta se z N-glikozidno vezjo. V naravnih nukleozidih ima N-glikozidna vez β-konfiguracijo.


BAZA NUKLEOZID NUKLEOTID
adenin (A) adenozin / deoksiadenozin 5'-adenilat / adenozin 5'-monofosfat 5'-deoksiadenilat / deoksiadenozin 5'-monofosfat
citozin (C) citidin / deoksicitidin 5'-citidilat / 5'-deoksicitidilat
gvanin (G) gvanozin / deoksigvanozin 5'-gvanilat / 5'-deoksigvanilat
timin (T) deoksitimidin 5'-deoksitimidilat
uracil (U) uridin 5'-uridilat

Sinteza

Fosforilna skupina (5'-fosfat ) se poveže na hidroksilno skupino ogljikovega hidrata (3'-hidroksilno skupino) v nukleozidu. Nastane fosfodiestrska vez. Ena kisla skupina fosfatne skupine je prosta, kar daje nukleinski kislini kisel značaj.V celicah se na nukleotide vežejo kovinski ioni, kot sta Mg+ in Mn+ in s tem nevtralizirajo naboj.

Dve polipeptidni verigi v molekuli DNA, ki tvorita dvojno vijačnico sta povezani antiparalelno. Povezujejo ju vezi med dušikovimi bazami. Adenin se poveže s timinom z dvojno vodikovo vezjo, gvanin pa se poveže s citozinom z trojno vodikovo vezjo. Pri RNA se adenin poveže z uracilom. Vodikove vezi so šibke vezi. Prekinejo se že ob zvišanju temperature. Ta pojav se imenuje denaturacija. Način povezovanja dušikovih baz imenujemo komplementarno povezovanje.

Za dvoverižne nukleinske kisline (DNA) veljajo Chargaffova pravila: Število A = število T Števil G = število C Število purinov (A+G) = število pirimidinov (C+T) Nukleotidi so medseboj povezani z kovalentnimi vezmi. Štiri dušikove organske baze določajo 20 različnih amino kislin. Eno amino kislino določa zaporedje treh nukleotidov, ki ga menujemo kodon. 61 kodonov predstavlja zapis za eno od dvajsetih amino kislin, 3 kodoni pa so stop kodoni. Ti ne nosijo zapisa za amino kislino ampak ustavijo sintezo proteina.

Razgradnja

Nukleinske kisline v hrani so v želodcu izpostavljene kislini in se zato razgradijo do nukleotidov. Ionske sestavine, ki ne morejo prehajati skozi celično membrano, se hidrolizirajo do nukleozidov. Ti se lahko direktno absorbirajo skozi črevesno sluznico ali pa se nadalje razgradijo do prostih dušikovih baz in riboze (ob delovanju nukleozidaze) oziroma se pretvorijo v riboza-1-fosfat z nukleozid-fosforilazami:

nukleozid + H2O + nukleozidaza = baza + riboza

nukleozid + Pi + nukleozid-fosforilaza = baza + riboza-1-P

Uporaba

Sintetični nukleozidi se večinoma uporabljajo za zdravljenje raka in drugih bolezni (tudi AIDSa). Nukleotidi so sestavine kofaktorjev, kot sta koencim A (CoA) in nikotinamidadenindinukleotid (NAD+ in NADP+). GTP, ciklični AMP, ciklični GMP so pomembne signalne molekule. Pomemben je tudi gvanozin-5'-trifosfat, ki je vključen v celično sporočanje. Ribocimi imajo značilno terciarno strukturo, ki se prilagaja spremembam v katalitičnem ciklusu.


Viri

Personal tools