Revision history of "Oživljanje dehidriranih rastlin"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 14:30, 20 April 2010 M.B. (Talk | contribs) (1,437 bytes) (New page: Suša lahko resno zahteva davek pri rastlinah. Ko so celice prikrajšane vode se skrčijo, sesedejo. Brez delovanja sredstva vode, lahko pride do motnje v delovanju kemikalij in encimov zn...)
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools