Odgovor bakterij na tujo DNA

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
'''Preprečevanje adsorpcije fagov na celično površino'''<br>
'''Preprečevanje adsorpcije fagov na celično površino'''<br>
-
1. <br>
+
1. Blokiranje receptorjev za fage<br>
-
2. <br>
+
2. Proizvodnja zunajceličnega matriksa<br>
-
3. <br>
+
3. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev<br>
'''Preprečevanje ponovne okužbe z istim fagom s preprečitvijo vstopa fagne DNA'''<br>
'''Preprečevanje ponovne okužbe z istim fagom s preprečitvijo vstopa fagne DNA'''<br>
-
4. <br>
+
4. Sistem Sie pri gramnegativnih bakterijah<br>
-
5. <br>
+
5. Sistem Sie pri grampozitivnih bakterijah<br>
'''Bakterijski restrikcijsko-modifikacijski sistem'''<br>
'''Bakterijski restrikcijsko-modifikacijski sistem'''<br>
-
6. Odkritje bakterijskega odziva na bakteriofagno DNA<br>
+
6. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ''(npr. Nobelovo predavanje Hamiltona Smitha 1978)''<br>
-
7. Prvi opis restrikcijsko-modifikacijskega sistema pri bakterijah<br>
+
7. Metilacijski sistem pri bakterijah<br>
-
8. <br>
+
8. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II<br>
-
9. <br>
+
9. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme<br>
'''Sistem CRISP/Cas proti fagom in plazmidom'''<br>
'''Sistem CRISP/Cas proti fagom in plazmidom'''<br>
Line 34: Line 34:
14. <br>
14. <br>
-
'''Drugi bakterijski proteini, ki so usmerjeni proti tuji DNA'''<br>
+
'''Sistemi abortivne infekcije (Abi)'''<br>
-
15. <br>
+
15. Sistem Rex pri bakteriji ''Escherichia coli''<br>
-
16. <br>
+
16. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom<br>
        
        
----
----

Revision as of 14:48, 8 March 2019

Seminarji pri Molekularni biologiji v študijskem letu 2018/19 obravnavajo odziv bakterijskih celic na tujo DNA, ki vstopi vanje, oziroma na okužbo z bakteriofagi. Okvirni naslovi oz. teme so navedeni na prvem seznamu.

Vsako temo obdelajo praviloma trije študenti. Vsaka skupina mora pripraviti povzetek seminarja z vsaj 1200 besedami in ne več kot 1800 besedami in ga objaviti na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1200 besed), ki ste jih uporabili.

Vsaka skupina mora objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 24 h pred predstavitvijo svojega seminarja. Kateri del povzetka je napisal kdo, navedite v zavihku 'discussion'. Predstavitev naj bo dolga pribl. 20 minut (tolerančni okvir je 18-23 min.), temu pa bo sledila razprava, dolga 5-10 min. Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda.

Predstavitve seminarjev po datumih bodo razvidne iz spletne učilnice.

Vsebina seminarjev je izpitna snov. Iz teme seminarjev so 2-3 vprašanja od ~30, kolikor jih ima celoten izpit.

Poglavja za seminarje so (seznam v pripravi):

Preprečevanje adsorpcije fagov na celično površino
1. Blokiranje receptorjev za fage
2. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
3. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev

Preprečevanje ponovne okužbe z istim fagom s preprečitvijo vstopa fagne DNA
4. Sistem Sie pri gramnegativnih bakterijah
5. Sistem Sie pri grampozitivnih bakterijah

Bakterijski restrikcijsko-modifikacijski sistem
6. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz (npr. Nobelovo predavanje Hamiltona Smitha 1978)
7. Metilacijski sistem pri bakterijah
8. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II
9. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme

Sistem CRISP/Cas proti fagom in plazmidom
10.
11.
12.
13.
14.

Sistemi abortivne infekcije (Abi)
15. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli
16. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom


Za seminar se prijavite tako, da se vpišete v oklepaj za naslovom seminarja:

1. … …


Ko boste pripravljali povzetek, naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, ki vsebuje povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]
Primer, kako so bili urejeni seminarji v prejšnjih letih, si lahko ogledate na primer na strani Struktura kromatina (2013/14).

  1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi (Veronika Razpotnik, Ines Medved, Andrej Ivanovski)
Personal tools