Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
Do sedaj so v klinične namene za določanje koncentracije CRP v krvi uporabljali [http://www.answers.com/topic/high-sensitivity-c-reactive-protein-test hsCRP test]. Vendar za ta test ne obstaja referenčni material, vzorci človeškega seruma z natančno določenimi koncentracijami proteina za vsako od stopenj tveganja. Razlog za to, da ni referenčne lestvice je v tem, da je koncentracija proteina v krvi tako nizka, da jo ne moremo določiti niti z [http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry masno spektroskopijo].  
Do sedaj so v klinične namene za določanje koncentracije CRP v krvi uporabljali [http://www.answers.com/topic/high-sensitivity-c-reactive-protein-test hsCRP test]. Vendar za ta test ne obstaja referenčni material, vzorci človeškega seruma z natančno določenimi koncentracijami proteina za vsako od stopenj tveganja. Razlog za to, da ni referenčne lestvice je v tem, da je koncentracija proteina v krvi tako nizka, da jo ne moremo določiti niti z [http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry masno spektroskopijo].  
-
Erick Kilpatrick in David Bunk iz NIST pa sta v reviji Analytical Chemistry predstavila prve korake k razvoju referenčnega materiala, s pomočjo katerega bi lažje ocenila natančnost hsCRP. Kot izolacijsko metodo sta uporabila [http://en.wikipedia.org/wiki/Affinity_purification afinitetno čiščenje]. V normalni človeški serum sta dodala polistirenske kroglice na katerih so bili vezani CRP-antigeni. Ves protein se tako veže na antigene, kar omogoča enostavno odstranjevanje proteina iz seruma. Da pa bi se prepričala da ta metoda res deluje sta sintetizirala umeten protein z izotopom C15 in ugotovitve primerjala s prvotnim poskusom.
+
Erick Kilpatrick in David Bunk iz NIST (National institute of standards and technology) pa sta v reviji Analytical Chemistry predstavila prve korake k razvoju referenčnega materiala, s pomočjo katerega bi lažje ocenila natančnost hsCRP. Kot izolacijsko metodo sta uporabila [http://en.wikipedia.org/wiki/Affinity_purification afinitetno čiščenje]. V normalni človeški serum sta dodala polistirenske kroglice na katerih so bili vezani CRP-antigeni. Ves protein se tako veže na antigene, kar omogoča enostavno odstranjevanje proteina iz seruma. Da pa bi se prepričala da ta metoda res deluje sta sintetizirala umeten protein z izotopom C15 in ugotovitve primerjala s prvotnim poskusom.

Revision as of 19:49, 29 November 2009

CRP je protein, ki ga proizvajajo jetra kot odziv na različna vnetja. Najdemo ga v krvnem serumu, kjer predstavlja manj kot 1/60000 vseh serumskih proteinov pri človeku.

Raziskave so pokazale, da povečana koncentracija CRP v krvi vpliva na nevarnost kardiovaskularnih bolezni, med njimi tudi srčne kapi. Tako koncentracija med 1 in 3 mg/L nakazuje zmerno, koncentracija višja od 3mg/L pa visoko tveganje za tovrstne bolezni.

Do sedaj so v klinične namene za določanje koncentracije CRP v krvi uporabljali hsCRP test. Vendar za ta test ne obstaja referenčni material, vzorci človeškega seruma z natančno določenimi koncentracijami proteina za vsako od stopenj tveganja. Razlog za to, da ni referenčne lestvice je v tem, da je koncentracija proteina v krvi tako nizka, da jo ne moremo določiti niti z masno spektroskopijo.

Erick Kilpatrick in David Bunk iz NIST (National institute of standards and technology) pa sta v reviji Analytical Chemistry predstavila prve korake k razvoju referenčnega materiala, s pomočjo katerega bi lažje ocenila natančnost hsCRP. Kot izolacijsko metodo sta uporabila afinitetno čiščenje. V normalni človeški serum sta dodala polistirenske kroglice na katerih so bili vezani CRP-antigeni. Ves protein se tako veže na antigene, kar omogoča enostavno odstranjevanje proteina iz seruma. Da pa bi se prepričala da ta metoda res deluje sta sintetizirala umeten protein z izotopom C15 in ugotovitve primerjala s prvotnim poskusom.

Personal tools