Revision history of "Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 09:09, 6 December 2009 Ttesovnik (Talk | contribs) (1,306 bytes) (New page: Hepatitis B je bolezen, ki jo povzroča virus hepatitisa B. Bolezen se prenaša z telesnimi tekočinami. Pri večini ljudi bolezen poteka akutno, pri 5-10% bolnikov pa ta infekcija preide ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools