Onkonaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Onkonaza''' je tržno ime za encim ribonukleaza ranpirnazo(angleško ranpirnase), najdeno v jajčnih celicah žab leopardovk (Lithobates pipiens [http://en.wikipedia.org/wiki/Northe...)
Line 1: Line 1:
-
'''Onkonaza''' je tržno ime za encim [[ribonukleaza]] ranpirnazo(angleško ranpirnase), najdeno v jajčnih celicah žab leopardovk (Lithobates pipiens [http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Leopard_Frog]).Izkazala se je za obetavno zdravilo pri zdravljenju nekaterih vrst raka, se posebej mezotelioma. Onkonaza[http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1536&bih=825&tbm=isch&tbnid=I0jMoYYrHCR05M:&imgrefurl=http://zing.tripod.com/Onconase.html&docid=wFAmPuuOzM3ALM&imgurl=http://zing.tripod.com/onc01.jpg&w=505&h=336&ei=aefpUJWlNpT24QSO8YD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=2676&hovh=184&hovw=276&tx=137&ty=85&sig=113950949538158232499&page=1&tbnh=128&tbnw=192&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84] je sestavljena iz ene polipeptidne verige, ki vsebuje 104 aminokislinskih ostankov. Molekula ima maso približno 12000 Daltonov[http://sl.wikipedia.org/wiki/Enota_atomske_mase], izoelektrična točka[http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_point] je pri 9,5. (1)
+
'''Onkonaza''' je tržno ime za encim [[ribonukleaze]] ranpirnazo(angleško ranpirnase), najdeno v jajčnih celicah žab leopardovk (Lithobates pipiens [http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Leopard_Frog]).Izkazala se je za obetavno zdravilo pri zdravljenju nekaterih vrst raka, se posebej mezotelioma. Onkonaza[http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1536&bih=825&tbm=isch&tbnid=I0jMoYYrHCR05M:&imgrefurl=http://zing.tripod.com/Onconase.html&docid=wFAmPuuOzM3ALM&imgurl=http://zing.tripod.com/onc01.jpg&w=505&h=336&ei=aefpUJWlNpT24QSO8YD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=2676&hovh=184&hovw=276&tx=137&ty=85&sig=113950949538158232499&page=1&tbnh=128&tbnw=192&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84] je sestavljena iz ene polipeptidne verige, ki vsebuje 104 aminokislinskih ostankov. Molekula ima maso približno 12000 Daltonov[http://sl.wikipedia.org/wiki/Enota_atomske_mase], izoelektrična točka[http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_point] je pri 9,5. (1)
Biokemijsko gledano RNaze razcepijo molekule RNA[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Nukleinske_kisline]] na krajše kose. Ker je RNA ključna prenašalka genetske informacije z DNA na proteine, so se v evoluciji razvili inhibitorji RNaz, ki preprečujejo, da bi se RNA nenadzorovano razgrajevala. Ker pa je onkonaza encim iz dvoživk, ima toliko drugačno zgradbo, da je celični, torej tudi tumorski, inhibitorji ne prepoznajo. Na zdrave celice encim ne deluje, ker se veže le na sladkorne komponente na površini tumorskih celic, zato ni pričakovanih stranskih učinkov. (2)
Biokemijsko gledano RNaze razcepijo molekule RNA[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Nukleinske_kisline]] na krajše kose. Ker je RNA ključna prenašalka genetske informacije z DNA na proteine, so se v evoluciji razvili inhibitorji RNaz, ki preprečujejo, da bi se RNA nenadzorovano razgrajevala. Ker pa je onkonaza encim iz dvoživk, ima toliko drugačno zgradbo, da je celični, torej tudi tumorski, inhibitorji ne prepoznajo. Na zdrave celice encim ne deluje, ker se veže le na sladkorne komponente na površini tumorskih celic, zato ni pričakovanih stranskih učinkov. (2)

Revision as of 21:32, 6 January 2013

Onkonaza je tržno ime za encim ribonukleaze ranpirnazo(angleško ranpirnase), najdeno v jajčnih celicah žab leopardovk (Lithobates pipiens [1]).Izkazala se je za obetavno zdravilo pri zdravljenju nekaterih vrst raka, se posebej mezotelioma. Onkonaza[2] je sestavljena iz ene polipeptidne verige, ki vsebuje 104 aminokislinskih ostankov. Molekula ima maso približno 12000 Daltonov[3], izoelektrična točka[4] je pri 9,5. (1)

Biokemijsko gledano RNaze razcepijo molekule RNA[[5]] na krajše kose. Ker je RNA ključna prenašalka genetske informacije z DNA na proteine, so se v evoluciji razvili inhibitorji RNaz, ki preprečujejo, da bi se RNA nenadzorovano razgrajevala. Ker pa je onkonaza encim iz dvoživk, ima toliko drugačno zgradbo, da je celični, torej tudi tumorski, inhibitorji ne prepoznajo. Na zdrave celice encim ne deluje, ker se veže le na sladkorne komponente na površini tumorskih celic, zato ni pričakovanih stranskih učinkov. (2)

Celotna reakcijska pot onkonaze je sledeča: onkonaza se veže na površinske receptorje celic tumorjev. V citosol preide z aktivno obliko endocitoze, kjer se izogne inhibitorjem ribonukleaz in prične z razgrajevanjem različnih vrst celičnih RNA, prednostno pa napada tRNA. To oslabi sintezo proteinov in posledično tudi celično rast(primarno blokirana faza celičnega cikla je G1). Posledica tega je apoptoza tumornih celic in/ali njihova diferenciacija. (3)
Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Ranpirnase

http://novebiologije.blogspot.com/2007_06_01_archive.html

http://www.alfacell.com/products/onconase_profile.htm

http://www.ranpirnase.org/

Personal tools