Onkonaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (22:21, 6 January 2013) (view source)
 
Line 25: Line 25:
-
 
-
http://sl.wikipedia.org/wiki/Enota_atomske_mase (6.1.2013)
 
-
 
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_point (6.1.2013)
 
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1536&bih=825&tbm=isch&tbnid=I0jMoYYrHCR05M:&imgrefurl=http://zing.tripod.com/Onconase.html&docid=wFAmPuuOzM3ALM&imgurl=http://zing.tripod.com/onc01.jpg&w=505&h=336&ei=aefpUJWlNpT24QSO8YD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=2676&hovh=184&hovw=276&tx=137&ty=85&sig=113950949538158232499&page=1&tbnh=128&tbnw=192&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84 (6.1.2013)
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1536&bih=825&tbm=isch&tbnid=I0jMoYYrHCR05M:&imgrefurl=http://zing.tripod.com/Onconase.html&docid=wFAmPuuOzM3ALM&imgurl=http://zing.tripod.com/onc01.jpg&w=505&h=336&ei=aefpUJWlNpT24QSO8YD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=2676&hovh=184&hovw=276&tx=137&ty=85&sig=113950949538158232499&page=1&tbnh=128&tbnw=192&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84 (6.1.2013)
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

Onkonaza je tržno ime za ribonukleazo ranpirnazo(angleško ranpirnase), najdeno v jajčnih celicah žab leopardovk (Lithobates pipiens). Izkazala se je za obetavno zdravilo pri zdravljenju nekaterih vrst raka, še posebej mezotelioma. Onkonaza[1] je sestavljena iz ene polipeptidne verige, ki vsebuje 104 aminokislinskih ostankov. Molekula ima maso približno 12000 Daltonov, izoelektrična točka je pri 9,5.

Biokemijsko gledano ribonukleaze razcepijo molekule RNA na krajše kose. Ker je RNA ključna prenašalka genetske informacije z DNA na proteine, so se v evoluciji razvili inhibitorji RNaz, ki preprečujejo, da bi se RNA nenadzorovano razgrajevala. Ker pa je onkonaza encim iz dvoživk, ima toliko drugačno zgradbo, da je celični, torej tudi tumorski, inhibitorji ne prepoznajo. Na zdrave celice encim ne deluje, ker se veže le na sladkorne komponente na površini tumorskih celic, zato ni pričakovanih stranskih učinkov.

Celotna reakcijska pot onkonaze je sledeča: na površini celic tumorjev so receptorji, na katere se veže onkonaza. V citosol preide z aktivno obliko endocitoze, kjer se izogne inhibitorjem ribonukleaz in prične z razgrajevanjem različnih vrst celičnih RNA, prednostno pa napada tRNA. To oslabi sintezo proteinov in posledično tudi rast celice(primarno blokirana faza celičnega cikla je G1). Posledica tega je celična smrt(apoptoza) tumornih celic in/ali njihova diferenciacija.
Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Ranpirnase (6.1.2013)

http://novebiologije.blogspot.com/2007_06_01_archive.html (6.1.2013)

http://www.alfacell.com/products/onconase_profile.htm (6.1.2013)

http://www.ranpirnase.org/ (6.1.2013)Zunanje povezave


http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1536&bih=825&tbm=isch&tbnid=I0jMoYYrHCR05M:&imgrefurl=http://zing.tripod.com/Onconase.html&docid=wFAmPuuOzM3ALM&imgurl=http://zing.tripod.com/onc01.jpg&w=505&h=336&ei=aefpUJWlNpT24QSO8YD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=2676&hovh=184&hovw=276&tx=137&ty=85&sig=113950949538158232499&page=1&tbnh=128&tbnw=192&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84 (6.1.2013)

Personal tools