Revision history of "Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 14:43, 12 May 2010 Barbara Berki (Talk | contribs) (1,299 bytes) (New page: Rak je eden izmed bolezni moderne dobe, ki zaradi svoje neozdravljivosti oziroma težkega in dolgotrajnega zdravljenja, ki ni vedno uspešno, vsako leto povzroči veliko smrtnih primerov. ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools