Parjenje baz

From Wiki FKKT

Revision as of 20:52, 3 April 2012 by AnaDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Pri nukleinskih kislinah poznamo pet baz: adenin (A), gvanin (G), citozin (C), timin (T) in uracil (U). Dve bazi, adenin in gvanin, sta purinski spojini, ostale tri (citozin, timin in uracil) so pirimidinske baze. V DNA nastopajo adenin, gvanin, citozin in timin. Pri RNA verigi se namesto timina pojavi uracil.

Bazni par adenin-timin

Bazni par adenin-timin tvori med seboj dve vodikovi vezi

Personal tools