Parjenje baz

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Pri nukleinskih kislinah poznamo pet baz: adenin (A), gvanin (G), citozin (C), timin (T) in uracil (U). Dve bazi, adenin in gvanin, sta purinski spojini, ostale tri (citozin, timin in uracil) so pirimidinske baze. V DNA nastopajo adenin, gvanin, citozin in timin. Pri RNA verigi se namesto timina pojavi uracil.

Bazni par adenin-timin

Bazni par adenin-timin tvori med seboj dve vodikovi vezi.

Bazni par adenin-uracil

Bazni par adenin-uracil med seboj ravno tako tvori dve vezi.

Bazni par gvanin-citozin

Bazni par gvanin-citozin med seboj tvori tri vodikove vezi. Tak bazni par omogoča boljšo stabilizacijo DNA ali RNA, zato se kot merilo za stabilnost nukleinske kisline lahko podaja tudi delež baznih parov gvanin-citozin (%GC).

Personal tools