Piruvat kinaza

From Wiki FKKT

Revision as of 19:37, 11 December 2010 by Nina Kogovšek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Piruvat kinaza (PK), E.C. 2.7.1.40, je tetrameren protein. Po proteinski klasifikaciji jo uvrščamo med transferaze. Aktivna je na več področjih:

  • pri metabolizmu ogljikovih hidratov
  • pri glikolizi
  • kovinski ioni kot kofaktorji

Piruvat kinaza sodeluje tudi kot regulatorni encim glukoneogeneze (biokemična pot v kateri jetra sintetizirajo glukozo iz piruvata in drugih substratov)


METABOLIZEM OGLJIKOVIH HIDRATOV

Piruvat kinaza katalizira pretvorbo encimskih oblik glikogena – sintaze s prenosom dveh fosfatnih skupin iz ATP na dve serinski hidroksilni skupini v glikogen sintazi.


GLIKOLIZA

Piruvat kinaza sodeluje pri glikolizi v stopnji piruvične kisline (fosforna kislina). V energetsko bogati obliki kot enolni ester se prenese na ADP s pomočjo piruvat kinaze in nastane piruvat, najvažnejši metabolit anaerobnega in aerobnega metabolizma ogljikovih hidratov.


Pri ljudeh poznamo več tipov piruvat kinaz. To so tip M (muscle), tip L (liver) in tip R (erytrocyte). Razlikujejo se v svoji strukturi in delovanju.


Pomanjkanje piruvat kinaze upočasni proces glikolize, kar lahko povzroči bolezen, ki se deduje recesivno z avtosomnim kromosomom. (pyruvate kynase deficiency).


VIRIPersonal tools