Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom

From Wiki FKKT

Revision as of 21:32, 19 March 2015 by Matej Lesar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Iz leta v leto se povečuje število gensko spremenjenih organizmov tudi kmetijskih kultur. Ob zelo strogi regulaciji teh kultur se na trgu pojavljajo primeri neodobrenih kultur in ena takih je ameriška pšeniva MON71800. Zaradi tega so države uvoznice razvile enostavno metodo za detekcijo prisotnosti te GS pšenice v pšenici, ki jo uvozijo iz ZDA. Gre za PCR metodo z enim referenčnim plazmidom. Gen acetil koencim a karboksilaze (acc) je bil izbran kot referenčni gen in 4 primerji značilni za MON71800. Metoda omogoča zanesljivo kvalitativno in kvantitativno analizo vzorcev, ki bi morebiti lahko vsebovali sledove dotične GSO pšenice. Metodo Južna Korej uporablja za vso pšenico uvoženo iz ZDA.

Personal tools